Ledergruppen i AtB

 AtB er organisert med fire avdelinger innenfor ulike arbeidsområder. 

 

Grete Fuglem Tennås

Administrerende direktør
Telefon: +47 926 90 236
E-post: grete.tennaas@atb.no

 
       
 

Harald Storrønning

Direktør for tilbudsutvikling og mobilitet
Telefon: +47 473 10 923
E-post: harald.storronning@atb.no

 
       
direktør for marked og kommunikasjon  

Grethe Opsal

Direktør for marked og kommunikasjon
Telefon: +47 924 71 195
E-post: grethe.opsal@atb.no

 
       
Grethe Opsal er direktør for marked og kommunikasjon  

Grethe Opsal

Konstituert direktør for teknologi og tjenesteutvikling
Telefon: +47 924 71 195
E-post: grethe.opsal@atb.no

 
       
 

Trine Sørensen

Direktør for økonomi og virksomhetsstyring
Telefon: +47 414 21 499
E-post: trine.sorensen@atb.no