AtB-ansatte i åpent kontorlandskap

Hei, arbeidssøker!

AtB er en tverrfaglig arbeidsplass, med alt fra kunde- og servicemedarbeidere til jurister, analytikere og utviklere. Bli kjent med alle seksjonene våre.

Marked og kommunikasjon Teknologi og tjenesteutvikling Tilbudsutvikling og mobilitet Økonomi og virksomhetsstyring

Avdeling Marked og kommunikasjon

Avdelingen består av seksjonene Markedsinnsikt, Kundeservice, Markedskommunikasjon og Trafikk og beredskap.

«Hos meg finner du AtBs statistikknerder! Vi forvalter data og lager analyser som hjelper AtB med å tilpasse reisetilbudet etter folks behov. Vi ser på reisevaner, trender og utvikling for å gjøre kollektivreisen bedre for alle i hele fylket.»

– Cathrine Bremseth, leder seksjon Markedsinnsikt

 

«Enten du vil kjøpe billett, trenger ruteinfo eller har spørsmål, er vi her alle dager i året. Vi er glade folk som liker å hjelpe, og vi sørger for at kundene får den infoen de trenger når de skal reise med AtB. Vi er den viktige førstelinjen for kunden.

– Reidun Nordhammer, leder seksjon Kundeservice

 

Reidun Småge, seksjonsleder markedskommunikasjon

«Vi er AtBs stemme utad! AtB er en viktig del av manges hverdag, og gjennom godt markedsarbeid og god kommunikasjon skal vi bidra til at flest mulig velger å reise miljøvennlig. Her finner du en god gjeng med kreative hoder.»

Reidun Småge, leder seksjon Markedskommunikasjon

 

«Her er det veldig varierte dager, hvor vi sørger for at driften av tilbudet går som det skal. Vi holder kontakt med operatørene og passer på kollektivtrafikken, billettkontrollene og gir oppdatert informasjon ut til kunder gjennom alle AtB sine kanaler. Vi er i beredskap 24/7 hele året

Knut Espen Øyan, leder seksjon Trafikk og beredskap

 

 

Avdeling Teknologi og tjenesteutvikling

Avdelingen består av seksjonene Teknologi- og forretningsutvikling, Systemdrift og Digital tjenesteutvikling.

«Vi jobber med å finne nye måter å reise på. Kanskje du har hørt om elektrisk vei? Eller bildeling? Vi prøver å finne smarte løsninger som gjør reisen enklere og mer miljøvennlig. Her skjer det mye spennende.»

Tom Nørbech, leder seksjon Teknologi- og forretningsutvikling.

«Vi sørger for at alt det tekniske fungerer som det skal. Fra sanntidssystemet til billettsystemet, vi passer på at alle får riktig informasjon. Hvis du liker IT og teknikk, og vil bidra til at reisen blir smidig og enkel, er dette en viktig plass å være.»

Trond Mogaard, leder seksjon Systemdrift

«Vi tar hånd om AtBs digitale verden. Vi utvikler blant annet AtB-appen som brukes av 150.000 folk hver måned. Hos oss er det høy fart, et godt miljø og mye samarbeid. Her gjør du et viktig arbeid for veldig mange i Trøndelag

Olga Marken, leder seksjon Digital tjenesteutvikling

 

Avdeling Tilbudsutvikling og mobilitet

Avdelingen består av seksjonene Areal, materiell og infrastruktur, Mobilitetstilbud Trondheim og Mobilitetstilbud regionene.

«Vi jobber med veier, holdeplasser og alt som trengs for at folk i Trøndelang skal reise trygt og enkelt, enten det er med buss, båt eller til fots. Vi er stedet for deg som er interessert i å utvikle gode transportløsninger.»

Morten Berntsen, leder seksjon Areal, materiell og infrastruktur

«Vi planlegger hvordan du kan reise rundt i Trondheim. Fra buss til sykkel og alt imellom. Vi vil gjøre det enkelt for alle å velge kollektivt. Så om du vil bidra til grønnere reiser og smarte transportløsninger, er dette en spennende plass.»

Ingeborg Grønning, leder seksjon Mobilitetstilbud Trondheim

Ingeborg Grønning smiler

«Vi har ansvar for å planlegge hvordan rutetilbudet skal være i regionene. Vi snakker med skoler og kommuner, lager buss- og båtruter, for å få folk dit de skal. Hver dag jobber vi for å gi bedre reisemuligheter til alle, uansett om de skal på jobb, skole eller til butikken

– Danielle Forsland Hveding, leder seksjon Mobilitetstilbud regionene

 

 

Avdeling Økonomi og virksomhetsstyring

Avdelingen består av seksjonene Jus og anskaffelser, HR, Kvalitet og prosessforbedring og Økonomi.

«AtB må følge reglene og være ryddig, og vi passer på det. Vi hjelper med alt fra juridiske saker til å kjøpe inn tjenester og ting AtB trenger. Hvis du liker å ha orden i sakene, og synes det er spennende med lover og regler, kan du trives her.»

Maria Skjervold, leder seksjon Jus og anskaffelser

«Fra å finne flinke folk til å utvikle ledere, vi sørger for at alle trives og kan gjøre en god jobb. Vi tar vare på folka i AtB. Hvis du er opptatt av mennesker og vil være med på å skape et godt arbeidsmiljø, er dette stedet for deg.»

 

Rolf Nygård, leder seksjon HR

Rolf Nygård, HR-leder

 

«I vår seksjon sørger vi for at AtB har god styring og kontroll. Vi utvikler blant annet et eget kvalitetssystem for AtB, og vi jobber også med beredskap som bidrar til samfunnssikkerheten i Trøndelag. Her gjør du et betydningsfullt arbeid.»

Mari Janne Indreråk, leder seksjon Kvalitet og prosessforbedring

«Hvis du liker stort ansvar, tall og varierte arbeidsoppgaver, er dette rett sted for deg. Vi forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Fra å føre regnskap til å lage budsjetter og økonomiske analyser, sørger vi for at økonomien går rundt og at pengene blir brukt på en god og effektiv måte.»

Christian Tørriseng, leder seksjon Økonomi

I AtB er vi mange ulike menneskesker med forskjellige bakgrunner. Og vi skal alle samme vei. Vil du bli enda mer kjent med oss? 

Møt menneskene i AtB