Takst for egenandeler

 Takster fra 1. januar 2024

Takst for egenandel
Pris per turPåslag per km over 4 km
kr 20,41kr 1,21
Tidligere takster
Takst for egenandel
Gjeldende periodePris per turPåslag per km over 4 km
01.01.18 - 31.12.18kr 16kr 0,94
01.01.19 - 31.12.19kr 16,48kr 0,97
01.01.20 - 31.12.20kr 17,47kr 1,03
01.01.21 - 31.12.21kr 17,75kr 1,05
01.01.22 - 31.12.22kr 18,48kr 1,09
01.01.23 - 31.12.23kr 19,76kr 1,17
01.01.24 - Inntil viderekr 20,41kr 1,21

Bakgrunn

Takst for egenandel beregnes ut fra sone- og takststruktur som ble vedtatt i Trøndelag fylkeskommune 2. januar 2018. Grunnlag for beregningen er avstand mellom hjem og skole registrert i CERT.

Beregning

Beregning av takst er fastpris per tur + påslag per kilometer over 4 km. Satsene indeksreguleres hvert år. Eksempel for en tur på 5 km: pris per tur + 1 km x påslag per km. Med satsene for 2024 blir det: kr 20,41 + 1 km x kr 1,21 = kr 21,62.