Om prosjektet

50 elsparkesykler blir tilgjengelig i Namsos sentrum fra 12. september. Piloten gjennomføres i tett samarbeid med Namsos kommune med TIER som leverandør, og har i første omgang varighet ut otkober i år.

Mikromobilitet i mellomstore byer

Målet med prøveprosjektet er å se om elsparkesyklene vil bidra til et bedre mobilitetstilbud og dekke kortere reiser rundt i byen. Namsos kommune er med på prosjektet og vi skal sammen legge til rette for at løsningen blir god. Bruk og drift av tilbudet vil evalueres underveis, og etter prosjektets slutt. 

Bedre by

Bedre og flere bevegelsesmuligheter er en fordel for byutviklingen, og elsparkesykkelprosjektet kan vise seg å gi andre effekter i en mellomstor by som Namsos, enn i en større by som for eksempel Trondheim. Underveis i prosjektet vil vi evaluere både hvordan reisende bruker tilbudet, hvem som bruker det, hvordan vi best tilrettelegger tilbudet og hvordan elsparkesykler brukes i kombinasjon med andre transportmidler. I tillegg vil kundeservice og informasjon om tjenesten bli vurdert sammen med Namsos kommune.

Klimanøytral leverandør

TIER er den ledende europeiske leverandøren av elsparkesykler og bærekraftige løsninger innen mikromobilitet. Som den første klimanøytrale leverandøren av mikromobilitetsløsninger, har TIER den største flåten av elsparkesykler med byttbare batterier i Europa, og er således med på å definere nye standarder innen bærekraft. Med byttbare batterier på siste generasjons elsparkesykler unngår man å måtte hente syklene inn for lading. Den nye modellen, som blir tilgjengelig i Namsos, har også et større forhjul, bredere brett å stå på og dobbelt støtte for parkering. Alt dette bidrar til å gjøre brukeropplevelsen bedre og sikrere.