Kvinne poserer med voi elsykkel

Mikromobilitet utenfor storby

Kan utleie av elsykler og elsparkesykler gi færre bilturer? Fem utvalgte kommuner i Trondheimsområdet er med på prøveprosjektet.

 

Kort om prøveprosjektet

Mål: Vi vil lære mer om hvordan elsparkesyklene kan bidra til et bedre mobilitetstilbud og dekke kortere reiser rundt by og tettsteder.

Prøveperiode: Sesongen 2023 og 2024

Hvor: Skaun, Orkland, Stjørdal, Malvik og Melhus kommune

Tidslinje for prosjektet:

  • Konseptutvikling
  • Oppstart august 2023 i Melhus, Malvik og Stjørdal kommune
  • Løpende omfordeling av elektriske sykler og sparkesykler basert på bruk og innsikt
  • Oppstart mai 2024 i Skaun og Orkland kommune
  • Evaluering av prøveprosjekt
  • Vurdere videreføring av prosjektet eller utvidelse til andre områder.

Bakgrunn

Prøveprosjektet gjennomføres i tett samarbeid med kommunene, utleieaktører og AtB. Prosjektet finansieres med midler fra Miljøpakken.

Sammen med kommunene skal vi legge til rette for at løsningen blir god. Bruk og drift av tilbudet vil evalueres underveis, og etter prosjektetperioden er ferdig. 

Dette er en videreføring av prøveprosjektet med elsparkesykkel i Namsos.

Bedre by

Bedre og flere bevegelsesmuligheter er en fordel for byutviklingen, og elyskkel- og elsparkesykkelprosjektet kan vise seg å gi andre effekter på tettsteder som Malvik og Melhus og i en mellomstor by som Stjørdal, enn i en større by som for eksempel Trondheim.

Leverandørene

Stjørdal, Malvik og Melhus: TIER

TIER er den ledende europeiske leverandøren av elsparkesykler og bærekraftige løsninger innen mikromobilitet. Som den første klimanøytrale leverandøren av mikromobilitetsløsninger, har TIER den største flåten av elsparkesykler med byttbare batterier i Europa, og er således med på å definere nye standarder innen bærekraft. Med byttbare batterier på siste generasjons elsparkesykler unngår man å måtte hente syklene inn for lading. Modellen som er tilgjengelig i Stjørdal, Malvik og Melhus, har også et større forhjul med bedre demping, et bredere brett å stå på, dobbeltstøtte for parkering og hjelmboks med hjelm. Alt dette bidrar til å gjøre brukeropplevelsen bedre og sikrere.

Skaun og Orkland: Voi

Voi er et svensk mikromobilitetsselskap, grunnlagt sommeren 2018. Voi tilbyr deling av elektriske kjøretøy i samarbeid med byer og lokalsamfunn. Selskapet mener e-kjøretøy, som elsparkesykler, kan spille en sentral rolle i å endre hvordan folk beveger seg i byene i fremtiden. Samtidig ønsker Voi at denne transformasjonen skjer på riktig vis – gjennom ekte innovativ teknologi, åpen og transparent dialog med byer og myndigheter, og ved å tilpasse produktet deres til lokale behov. Hopp på en elsparkesykkel når som helst og kom deg hvor som helst i byen.

Voi er inne i sitt sjette driftsår i Norge og har eksempelvis operert i Trondheim siden 2020.

Bli bedre kjent med tilbudet i prøvekommunene

Elsparkesykler og elsykler er fordelt på kommunene. Skaff deg gode reisevaner og bli kjent med tilbudet ditt.

Besøk landingsside

Kvinne og mann poserer med elsykkel og elsparkesykkel

Seks av ti brukere i kommunene droppet bilturer da disse kom

Nå har innbyggerne fått gi sine ærlige meninger om prøveprosjektet så langt.

Les mer

 

Les mer om følgende emner: