En kvinne og mann poserer med TIER sin elsparkesykkel og elsykkel foran en skog.

Seks av ti brukere i kommunene droppet bilturer da disse kom

Fra midten av august ble det mulig å leie elsparkesykler og elsykler fra TIER i Stjørdal, Malvik, og Melhus kommune. Nå har innbyggerne fått gi sine ærlige meninger om prøveprosjektet så langt.

Publisert / endret: 12.12.2023

Det går et tydelig skille mellom dem som prøvde ut tilbudet, og dem som lot være. Over 5000 unike brukere benyttet tilbudet.

I starten av november sendte AtB ut en spørreundersøkelse (PDF, 702KB) om prøveprosjektet. Totalt 1231 personer i de tre kommunene svarte. Kun én tredel av disse hadde prøvd tilbudet.

Målet med prosjektet er å se om mikromobilitet på tettsteder og i mellomstore byer minsker bilbruken. Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene, TIER og AtB.

Erstatter bilbruk for flere

Og av dem som prøvde ut tilbudet, svarer faktisk seks av ti i undersøkelsen at tilbudet erstattet bilturer. 37 prosent svarer at de brukte elsparkesykkel eller elsykkel i kombinasjon med buss.

«Bidrar til at familien kan klare seg med én bil istedenfor to.» – Mann (36), Stjørdal

Totalt fordelte TIER 300 elsparkesykler og 300 elsykler i Stjørdal, Malvik, og Melhus.

Der er små forskjeller i oppfatningen av elsykler og elsparkesykler, men elsykler blir generelt opplevd litt mer positivt blant både brukere og ikke-brukere.

 

 

Store forskjeller

Kommunene kunne selv tegne opp soner for parkering, hastighet og kjøre- og parkeringsforbud. Alt kunne hele tiden justeres underveis. Det samme gjaldt andelen elsykler og elsparkesykler.

Alt i alt ser vi store forskjeller mellom de som har benyttet tilbudet og de som ikke har det. Stort sett alle brukere var positive. Og hvis vi kun tar utgangspunkt i brukerne som oppga at de sjeldent brukte tilbudet, var fortsatt tre av fire positive til tilbudet. Men blant ikke-brukerne var to av tre negative.

Så å si alle faste og sporadiske brukere ønsker tilbudet tilbake i 2024. De kan se frem til at prøveprosjektet også varer ut neste sesong.

Les mer om følgende emner: