Barn

Barnepris gjelder fra 6 år til og med 19 år. Barn under 6 år reiser gratis. Ved fylte 20 år er du ikke lenger i kategorien barn, og er selv ansvarlig for å endre billett.

Gyldig bevis

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt hvis personalet ber om det. Uten gyldig bevis vil du få tilleggsgebyr i en billettkontroll.

Hvilken billett lønner seg?

Skal du reise i én eller to soner med buss/trikk, lønner det seg å kjøpe barnebillett. Skal du reise i tre eller flere soner, lønner det seg med ungdomsbillett hvis du er 16 til og med 19 år, eller under 16 år og kan dokumentere at du går på videregående skole. Dersom du reiser med hurtigbåtrute 800, 805 eller 810, vil det alltid lønne seg med ungdomsbillett hvis du skal kjøpe 30-dagers periode.