AtB Mobillett

Vilkår og betingelser for AtB Mobillett.

Det er passasjerens ansvar

 • å ha tilstrekkelig nettdekning under kjøpsprosessen slik at kjøpet gjennomføres i sin helhet. Datatrafikk må være påslått i en kontrollsituasjon, slik at billetten og kontrollkode kan fremvises på forespørsel.
 • å ha gyldig billett for reisen ved ombordstigning
 • at mobiletelefonen fungerer normalt, skjermen er leselig og har nok batterikapasitet så lenge reisen varer slik at gyldig billett kan fremvises. Dersom du ikke kan fremvise billett, vil det anses som å reise uten gyldig billett.

Dersom du har kjøpt billett til andre med din mobil, er det du som har billetten(e). Din mobil må derfor alltid være tilgjengelig under hele reisen for alle du har billett for. Ved avinstallering av appen vil også billettene fjernes. Vi advarer derfor mot avinstallering når du har kjøpt billetter. Da vil du ikke kunne framvise gyldig billett.

Avtalen gir AtB rett til å belaste kundens AtB Mobillett konto/Vipps/bankkort/telefonregning med prisen for de produktene kunden kjøper. Billettkjøp som ved en feil ikke har blitt belastet (helt eller delvis) i kjøpsøyeblikket, kan etterfaktureres. Slik etterfakturering vil skje innen rimelig tid.

AtBs transportvedtekter gjelder til enhver tid under hele reisen.

Refusjon av periodebillett

Periodebillett i appen AtB Mobillett kan kun refunderes ved dokumentert sykdom, dødsfall, flytting eller endret reisemønster grunnet jobb.

Refusjon av enkeltbillett

Dersom en påvist feil hos teleoperatør eller i appen gjør at du kjøper flere billetter, kan vi refundere billettene.

Ta kontakt med AtB kundesenter for å søke om refusjon.

Betaling

Det er fire ulike alternativer for betaling av billett:

 • Vipps
 • Bankkort (VISA/Mastercard)
 • Telefonregning
 • AtB Mobillett konto som fylles opp med VISA/Mastercard eller nettbank.

Sikkerhet

Alle transaksjoner som involverer bruk av bankkort (VISA/Mastercard) blir behandlet av Dibs. Dibs leverer betalings-, kort-, og informasjonsløsninger i de nordiske landene og tilbyr en sikker elektronisk betalingsløsning. Dibs sørger for at all kontoinformasjon blir oppbevart sikkert og i henhold til kortselskapenes regelverk. Ingen opplysninger om betalingskortet blir lagret i applikasjonen eller hos AtB.

Vipps

Alle transaksjoner utført med Vipps blir behandlet av Vipps. Har du valgt Vipps som standard betalingsmåte, vil Vipps-appen åpne seg automatisk når du skal betale. Du blir så bedt om å logge på Vipps på vanlig måte. Appen AtB Mobillett vil be om tilgang til Vipps, dette må du svare ja på. Vipps vil benytte din valgte betalingsmetode, konto eller kort valgt i Vipps appen. Informasjon om din konto, dine kort eller andre personopplysninger blir ikke lagret i AtB Mobillett eller hos AtB.

Bankkort

Velger du å betale med bankkort trekkes prisen på den billetten du velger fra ditt bankkort (VISA/Mastecard).

Telefonregning

Velger du å betale med telefonregning, legges prisen på de billettene du har kjøpt til sluttsummen på telefonregningen.

AtB Mobillett konto

Med AtB Mobillett konto setter du inn penger som du betaler dine billetter med. Saldo må minimum være tilsvarende kjøpesum. Dersom saldo er mindre enn kjøpesum, vil billettkjøpet automatisk i stedet belastes kundens mobilregning. 

Betingelser for AtB Mobillett konto må godkjennes før du kan inngå avtale.

Det er mulig å knytte flere brukere til en AtB Mobillett konto. Det kan f.eks. være en god løsning for familier. Tilknyttede brukere (f.eks. barn) vil kunne kjøpe sine billetter ved å belaste hovedbrukeren sin AtB Mobillett konto.

Betingelser for AtB Mobillett konto

Generelt

 • Dette er en avtale mellom AtB AS som tilbyder av AtB Mobillett konto og kunden som er den som har inngått avtale om AtB Mobillett konto.
 • I tillegg for avtalevilkår for bruk av AtB Mobillett konto, må kunden også følge vilkårene for bruk av AtB Mobillett.
 • Kunden er ansvarlig for å holde seg oppdatert om hvilke produkter som kan kjøpes med SMS og App. Produkter, priser og gjeldende vilkår finner du på www.atb.no.

Betaling

 • Avtalen gir kunden rett til å benytte AtB Mobillett konto som et betalingsmiddel for billettproduktene som til enhver tid tilbys igjennom AtB Mobillett.
 • Avtalen gir AtB rett til å belaste kundens Mobilett AtB konto med prisen for de produktene som kunden har kjøpt via SMS eller App.
 • For å kunne belaste AtB Mobillett konto for billettkjøp, må saldo være positiv og minimum kjøpesum. Dersom saldo er mindre enn kjøpesum, vil billettkjøp automatisk i stedet belastes Kundens mobilregning.

Avtaleperiode og oppsigelse

 • Avtalen er gyldig fra det tidspunktet kunden aksepterer disse vilkårene.
 • Kunden har til enhver tid rett til å si opp avtalen gjennom skriftlig melding til AtB.
 • AtB kan si opp avtalen med kunden med forutgående skriftlig varsel dersom AtB stanser å tilby produktet, endrer produktet vesentlig eller det av andre årsaker blir uaktuelt å opprettholde avtalen.

Refusjon av verdi i AtB Mobillett konto

 • For ev. refusjon av verdi på AtB Mobillett konto, må kunden forevise gyldig legitimasjon for å bekrefte at vedkommende er rettmessig eier av AtB Mobillett konto.
 • Gyldige årsaker til ev. refusjon er ved sykdom, dødsfall, flytting, endring i reisemønster grunnet jobb eller ved feil kjøp/påfylling av verdi til AtB Mobillett konto. Forhold skal dokumenteres i den grad det er mulig.
 • Ved ev. utbetaling blir dette foretatt kun over bank til konto hvor belastningen opprinnelig er gjort fra, eller annen oppgitt bankkonto. I alle tilfeller må det fylles ut et refusjonsskjema av kunde.
 • Refusjon gjennomføres ved personlig oppmøte i et av AtBs kundesenter.

Personvern

Personvernerklæringen forklarer hvordan AtB samler inn og håndterer personopplysninger om sine kunder og/eller brukere av kollektivtrafikktilbudet. Erklæringen oppfyller de krav som vil bli gjeldende i Norge fra 1. august 2018 i forbindelse med at personvernforordningen (GDPR) trer i kraft, samt bransjenormen for behandling av personopplysninger i forbindelse med e-billettering (heretter «bransjenormen»). 

Erklæringen inneholder informasjon du som kunde har krav på og generell informasjon om hvordan AtB behandler dine personopplysninger.  I tillegg finner du blant annet opplysninger om hvordan du får innsyn i personopplysninger som AtB har om deg, og hvordan du går frem dersom du vil at vi skal rette eller slette opplysningene.

Les Personvernerklæringen for AtB Mobillett (pdf) (164KB)