Hvorfor er noen holdeplasser flyttet eller nedlagt?

Endring av holdeplass kan blant annet skje pga. trafikksikkerhet, framkommelighet eller bruken av holdeplassen.