Hvorfor er bussen jeg vanligvis reiser med, byttet ut med fleksibel transport?

Fleksibel transport benyttes der hvor det er få reisende på hele eller deler av en strekning.