Blinde og synshemmede

Alle busser, trikker og båter er utformet med gode kontraster.

Stasjoner og holdeplasser

På flere holdeplasser i Trondheimsområdet og større knutepunkt i regionene får du informasjon på skjerm og fra bussens utvendige høyttalere. 

Alle metrostasjoner i Trondheimsområdet er utstyrt med ledelinje.

Buss, Trondheimsområdet

På alle busser, med unntak av lokal- og skolelinjer, annonseres neste holdeplass over høyttaler i tillegg til at det vises på skjerm. 

Enkelte seter har egne stoppknapper som gir sjåføren beskjed om du har behov for ekstra tid. Da vil dørene ikke gå igjen automatisk, men må lukkes manuelt. Det samme skjer om du trykker på de en av de to nederste knappene på fremdørene ved av-eller påstigning.

Buss, region

På alle busser, med unntak av lokal- og skolelinjer, annonseres neste holdeplass over høyttaler i tillegg til at det vises på skjerm.

Hurtigbåt

På hurtigbåt vises båten i et kart, og neste anløp annonseres over høyttaler.