Hvorfor tester vi dette?

Det kan bli aktuelt med versjoner av dette i andre byer i Trøndelag. Vi starter nå med bydelen Øya i Trondheim som er godt egnet for testing.

Trondheimsområdet vokser fort og vi må teste ut nye mobilitetsløsninger for å kunne tilby bilfrie alternativ. Vi er også interessert i å se hvordan nye løsninger kan fungerer for mindre og mellomstore byer i fylket.

Dette er i første omgang et supplement til det mer tradisjonelle kollektivtilbudet. Blant annet til det som ofte omtales som «den første og siste kilometeren», altså reisen mellom hjemmet eller kontoret til de større stamlinjene, som for eksempel metrolinjene i Trondheim.

Informasjonen herfra blir satt ut i praksis senere

Slike tilbud som dette kan også være viktig for reisende med nedsatt bevegelighet. Det kan også være at det er viktigere på vinteren enn på sommeren for noen.

Funnene fra denne utprøving blir blant annet tatt med til neste anbudsrunde for kollektivtilbud i Trondheim i 2029 og andre anbud og prosjekter i regionen før den tid. Foreløpig vet vi ikke hvordan slike løsninger eventuelt vi se ut i fremtiden. Derfor er slike piloter viktig.

Sikkerhet først

Sikkerheten er førsteprioritet her. Vi er også spente på resultatene fra SINTEF og NTNU sine forskningsprosjekt på sikkerhet og hvordan omgivelsene reagerer på slik teknologi.

AtB og Vy jobber sammen om dette. Miljøpakken, Trondheim kommune, SINTEF og NTNU er også med i tillegg til selskapene som er med på å utvikle teknologien.

Trolig godt egnet i små og store byer

For byene sin del er slike løsninger også godt egnet for å begrense størrelse og støy. Bestillingsløsningen gjør at bussen kun går der og når den trengs. Da kan kjøretøyet være mindre. Den er også elektrisk og lager minimalt med støy. Alt dette gjør denne løsningen veldig interessant for steder hvor større busser i fast rute ikke egner seg.

LES MER: Slik bruker du bussen

LES MER: Første i Europa

LES MER: Om bussen