Om bussen

AtBs selvkjørende buss er produsert av det franske selskapet EasyMile, og modellen heter EZ-10. Programvaren og løsningene som får bussen til å komme på bestilling er utviklet av de norske selskapene Applied Autonomy og GoMobile.

Hvordan fungerer den?

Bussen kjører etter kart som er bygd opp ved hjelp av sensorer som måler og scanner omgivelsene. Den har en rekke sensorer og navigasjonsutstyr som sørger for at bussen kjører der den skal og, ikke minst, stopper for den minste hindring.

 • Kjøreruten blir programmert i bussen før den skal starte å kjøre. Holdeplasser, svinger, bakker og veikryss plottes inn.
 • Bussen benytter også bygninger og lignende som referansepunkter for å navigere.
 • GPS blir benyttet av kjøretøyene for å få en bekreftelse på sin posisjon i kartet.
 • I tillegg benyttes sensorer i hjulene på kjøretøyene som måler hvor langt den kjører.
 • Kamera og radar kan legges til som ekstra informasjon for å gi kjøretøyene ytterligere informasjon om omgivelsene.

Fakta om bussen

 • Den har 6 sitteplasser
 • Den er 3 meter høy, 4 meter lang og to meter bred
 • Bussen har egenvekt på 2 tonn og lastekapasitet på 1 tonn
 • Den lades på 6-8 timer
 • Hastighet opp til 20 km/t, men vil ha en maks hastighet på 16 km/t på Øya
 • Den har 4-hjulsdrift og kan styre på begge akslingene
 • Den er elektrisk og har derfor ikke fossilt utslipp
 • Batterikapasiteten er nesten 31 kWh og den kan kjøre 10-12 timer på én lading
 • Den er universielt utformet og har en egen automatisk rullestolrampe 
 • Den har to nødstoppknapper

Bussen kjører selv, men har gjennom testprosjektet alltid hatt en sikkerhetsansvarlig om bord. 

Stoppknapp og døråpningsknapper om bord:

Tre av de seks sitteplassene:

Fire av målerne sitter på hvert sitt hjørne av bussen: