Slik søker du om refusjon

For å fremme et krav om refusjon, må du levere reisegarantiskjema (elektronisk, per post eller til AtBs kundesenter) og kvitteringer senest to måneder etter hendelsen.

Søke om refusjon av utlegg

Dersom du ikke ønsker å fylle ut reisegarantiskjemaet elektronisk, kan du laste ned skjema til utfylling. Skjema sendes per post eller leveres til AtB kundesenter:

Skjemaene kan også fås på AtB kundesenter.

Søke om refusjon av billett

Fyll ut skjema for refusjon i AtBs kontaktskjema. Skjema kan også får på AtB kundesenter. 

Rett til erstatning bortfaller dersom du oppgir uriktige opplysninger.

Vi vil besvare henvendelsen din så raskt som mulig og senest én måned etter vi har mottatt den.