Refusjon ved forsinket eller innstilt avgang

Ved innstilling eller forsinkelser på mer enn 90 minutter kan du velge mellom:

  • å få eventuell forhåndskjøpt billett refundert
  • å bruke billetten din på alternativ transport fra AtB 

Refusjon av utgifter til alternativ transport

Dersom vi ikke har gitt deg informasjon innen 30 minutter etter oppsatt avgangstid kan du selv finne alternativ transport som annen kollektivtransport, drosje, egen bil eller båt. Kjører du privatbil eller -båt, får du dekket turen etter statens satser for kjøregodtgjørelse med følgende vilkår:

  • 30 minutter forsinket på reiser under 1 time. Vi refunderer inntil kr 750.
  • 60 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer. Vi refunderer inntil kr 1000.
  • 90 minutter forsinket på reiser over 3 timer. Vi refunderer inntil kr 1500.

Kun én person får kjøregodtgjørelse per tur.