Mottar eleven nytt skolekort hvert år, eller kan det gamle brukes?

Elever skal benytte samme t:kort skole, både i grunnskole og på videregående skole, såfremt retten til skoleskyss er innvilget.

Ofte stilte spørsmål