Jeg har t:kort bedrift. Hvordan får jeg refusjon?

Dersom du har reisekontoavtale med t:kort bedrift, må denne sies opp. Restsaldo refunderes til oppgitt kontonummer i oppsigelsesskjemaet (PDF, 99KB). Merk at dersom du har t:kort med klippekort for flere fergestrekninger, må ikke reisekonto sies opp, men søke refusjon (PDF, 276KB) for de strekningene det gjelder.