Jeg har glemt å ta med meg beviset som viser at jeg har rett på rabatt. Får jeg gebyr?

Hvis du reiser med rabattert billett og du ikke kan vise at du har rett på rabatt i billettkontroll vil du få gebyr.

Dette kan reduseres til kr. 150,- om du viser gyldig rabattbevis, ID og gebyr innen sju (7) dager hos AtB kundesenter.

Ofte stilte spørsmål