Rutiner og henvendelser

Rutinehåndbok for skoleskyss

Se i Rutinehåndboka for skoleskyss (pdf)  (224KB)for det du trenger å vite om skoleskyss.

Henvendelser

Nedenfor finner du en oversikt over hvor du henvender deg med dine spørsmål. 

AtB - skole@atb.no

  • Cert
  • refusjoner
  • t:kort skole og reservekort
  • fakturagrunnlag
  • individuell tilrettelagt skoleskyss

AtB - okonomi@atb.no

  • fakturaspørsmål
  • utsettelse av forfallsfrist

Trøndelag fylkeskommune - skoleskyss@trondelagfylke.no

  • vedtak og rettigheter for skoleskyss
  • saksbehandling for medisinsk- og avstandsskyss
  • trafikksikkerhet hvor avstandskravet er oppfylt