Videregående skole

Hvem får reservekort

Reservekort lånes ut til elever som har fått innvilget rett til fri skoleskyss kun når:

  • eleven ikke har tilgang til PocketID, eksempelvis ikke har mobil, i påvente av t:kort skole.
  • elever som benytter tog som skoleskyss og venter på togbilletter i Entur-appen.

Ved reiser i regi av skolen, for eksempel prosjektarbeid studietur og private reiser, skal ikke reservekort brukes. Elever som har praksisplass bruker PocketID. Skolen må legge inn ny søknad i Cert for å få det tilgjengelig i appen.

Rutiner

  • Utdelte kort registreres i egen liste (excel-fil) (XLSX, 17KB). Lista sendes til skole@atb.no når nye kort bestilles.
  • Kortene har forhåndsinnlagt 10 reiser.
  • Gjelder kun skyss til og fra skolen.
  • Eleven leverer kortet til skolen etter bruk.
  • Dersom reservekort blir ødelagt eller mistet, må det meldes til skole@atb.no snarest.
  • Skolens reservekort er regisert i Cert, og oppdateres i forkant av hvert skoleår.