Grunnskole

Hvem får reservekort

Reservekort er et pappkort og lånes ut til elever som har fått innvilget rett til fri skoleskyss kun når eleven:

  • har glemt t:kortet
  • har mistet t:kortet eller er defekt
  • venter på t:kortet etter fri skoleskyss er innvilget

Ved reiser i regi av skolen, for eksempel utflukter og leirskole, skal ikke reservekort brukes.

Rutiner

  • Fyll ut alle felter på kortet
  • Gjelder kun skyss til og fra skole
  • Kortet har maks 10 dagers gyldighet
  • Eleven leverer kortet til sjåføren på siste gyldighetsdag.

Nye reservekort

  • Bestill nye reservekort til skole@atb.no
  • Bestilling må gjøres før det er tomt for reservekort. Uten reservekort må eleven betale billett selv.