Cert og timeplaner

Cert

Cert er skolens verktøy for skoleskyss.

Timeplaner

Endring av rutetider

Skolen eller kommunen kontakter skoleskyssansvarlig hos operatøren ved ønske om endring av rutetider i forbindelse med påske, sommerferie og jul. Send en e-post senest 3 måneder før, med skole@atb.no på kopi.

Endringer kan kun gjøres på skolelinjer (4-sifrede linjenummer), og operatøren vurderer om endringen kan gjennomføres og eventuelle merkostnader. Merkostnader faktureres skolen/kommunen, og den ordinære avgangen som endres vil utgå i sin helhet.

Timeplan for samtlige klasser på skolen må fylles ut og sendes til skole@atb.no innen 15. mars.