Personvernerklæring

20. juli 2018 trådte EUs nye personvernforordning General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft i Norge. Bedrifter som samler inn eller bruker personopplysninger om borgere i EU/EØS må følge det nye regelverket.

GDPR trådde i kraft i EU 25. mai 2018, og i Norge fra 20. juli 2018. Forordningen sikrer privatpersoners rettigheter ved behandling av personopplysninger. Vi har oppdatert våre personvernerklæringer og tilpasset hvordan vi behandler data i henhold til denne.

Vi har gjennomgått alle våre systemer der det lagres personopplysninger og hatt dialog med alle våre leverandører for å avdekke og lukke eventuelle avvik. I tillegg slettes personopplysninger som vi ikke lenger trenger for å levere tjenestene våre med mindre vi finner hjemmel for det i personvernforordningen eller andre relevante regelverk. 

Hva betyr dette for deg?

Konsekvensene for deg som bruker er ikke merkbar i hverdagen. Du kan bruke våre tjenester akkurat som du er vant til.

Vår nye personvernerklæring er tilgjengelig på atb.no. Erklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysninger i våre billettsystem og hvilke rettigheter du som bruker har krav på. Dette gjelder spesielt for deg som vil reise anonymt med AtB, og hvis dette er viktig for deg bør du lese kapittel 3.2 i vår personvernerklæring for t:kort, og opprette ny bruker slik det beskrives der.

Personopplysninger våre kunder legger inn i våre kontaktskjema på atb.no er også sikret på en bedre måte.