Passasjerer går av buss.

Flere reiser og er fornøyde med kollektivtransporten

Flere enn vi noen gang har målt, tar buss, trikk, hurtigbåt og ferge i Trøndelag. Samtidig skrives det også ut færre gebyrer.

Publisert / endret: 06.02.2024
Illustrasjoner av Nidarosdomen, Tyholttårnet og bryggene.

I 2023 opplevde AtB en økning på 14,4 prosent i antall påstigninger sammenlignet med året før. Dette er ny rekord for Trøndelag med totalt 51,4 millioner påstigninger på buss, bestillingstransport, trikk, hurtigbåt, og ferge.

Trondheimsområdet har størst andel av reisene med nesten 40 millioner reiser og en økning på 5,5 milloner fra året før, men også i regionene er det en økning.

Forbedret kundetilfredshet

AtB blir målt ut fra en Kundetilfredshetsindeks (KTI), og i 2023 scoret AtB høyt for alle transportmidler.

Hva er KTI?

KTI måles på en skala fra 0-100 hvor 100 er best, KTI på over 70 og 75 regnes som god og meget god.

Slik scorer transportmidlene
Transportmiddel KTI

Buss (Trondheimsområdet)

82
Trikk 85
Buss (region) 85
Hurtigbåt 86
Ferge 86
AtB Bestill 86

Færre gebyrer etter økte billettkontroller

AtB valgte å øke antall billettkontroller i 2023. Dette har gitt effekt og det har vært nedgang i andelen gebyrer for mangel på gyldig billett av de som er kontrollert.

AtB-appen

Det er fremdeles for mange som reiser uten gyldig billett, men utviklingen er positiv med en nedgang fra om lag 7,5 prosent i 2022 til 6,5 prosent i 2023.

Billettinntektene går direkte tilbake til drift av kollektivtilbudet, og er svært viktig for å kunne opprettholde tilbudet.