Metrobuss på holdeplass

Elektrisk vei

Induktiv lading i fart testes for første gang ut i Norge når 80 meter elektrisk vei legges på Sandmoen i Trondheim.

 

Kort om prøveprosjektet:

Mål: Undersøke om induktiv lading fra veibanen i fart kan muliggjøre utslippsfri drift av energikrevende busslinjer, også i krevende trønderske vinterforhold.

Prøveperiode: August 2024 til ut 2025

Tidslinje for prosjektet:

  • Byggestart i juli 2024 på bussdepoet på Kvenildstrøa på Sandmoen, sør i Trondheim
  • Drift fra rundt august 2024
  • Kontinuerlig overvåkning og datainnsamling for å vurdere energioverføring og effekt av snø og is på systemet
  • Evaluering av prøveprosjektet

Elektrisk vei kan potensielt få stor betydning i overgangen til elektriske busser, og prøveprosjektet i Trondheim blir det første av sitt slag i Norge. I tillegg er det første gang elektrisk vei blir testet ut i vinterforhold.

Vi skal samme vei, og kanskje kan den veien være elektrisk?

Bakgrunn

Prøveprosjektet gjennomføres i tett samarbeid med Miljøpakken og Trøndelag fylkeskommune. Prøveprosjektet er finansiert av Miljøpakken og Enova. Selskapet Electreon bygger testveien.

Fra 2025 må alle nye bybusser være utslippsfrie. Dette kravet blir en realitet i Trondheim i 2029 når nye busskontrakter innføres. For metrobusslinjene 1 og 2, som krever mye energi, blir utslippsfri drift en utfordring med dagens teknologi.

Derfor utforsker vi potensialet for utslippsfri bussdrift ved hjelp av induktiv lading mens bussene er i fart. Teststrekningen på 80 meter bygges ved Kvenildstrøa på Sandmoen, sør i Trondheim.

Uante muligheter

En av de mest spennende mulighetene ved elektrisk vei er at den i teorien kan brukes av alle typer kjøretøy som benytter veien, forutsatt at disse er utstyrt med mottaker for induktiv lading. Dette skiller elektrisk vei fra andre typiske ladeløsninger for buss, som pantografer.

Prøveprosjektet samarbeider aktivt med andre transportaktører som taxi og langtransport for å dele erfaringer og muligens tilby mulighet for testing av veien selv. 

Slik fungerer den elektriske veien

Elektrisk vei bruker elektromagnetisk induksjon til å overføre strøm. En spole i veibanen skaper et magnetfelt som overfører elektrisitet til en mottaker i bussen, uten fysisk kontakt. Denne teknologien kan potensielt brukes av alle kjøretøy som har induktiv lademottaker.

Trygghet og sikkerhet

Den elektriske veien vil oppfylle alle relevante standarder, både for kjøretøy, veibane, og kommunikasjonsløsninger, og oppfylle kravene til begrensning av elektromagnetisk interferens (strålingslekkasje) til passasjerer, sjåfør og forbipasserende utenfor bussen.

Metrobuss ved holdeplass

Alt om elektrisk vei-prosjektet

Finn spørsmål og svar om prosjektet på vår landingsside.

Der er det også mer interessant lesestoff, i tillegg til kontaktinformasjon for prøveprosjektet. 

Besøk landingsside