Elektrisk buss som lader fra veien

Første buss på plass

Den første bussen som skal tas i bruk i prøveprosjektet er nå på plass ved Sandmoen.

Den første elektriske bussen ble sendt fra Gotland i midten av juni og er endelig klar til testing av induktiv ladeinfrastruktur ved Kvenildstrøa på Sandmoen.

Gode referanser

Etter et lignende prøveprosjekt som flybuss på Gotland har bussen opparbeidet seg et godt referansegrunnlag. Dette kommer godt med under testing av elektrisk vei i Trøndelag, hvor noe av formålet med prøveprosjektet er å skaffe kunnskap om hvordan ladingen påvirkes av trønderske værforhold.

Bakgrunn

Prøveprosjektet elektrisk vei er det første som testes i Norge, i samarbeid med Miljøpakken og Trøndelag fylkeskommune. Prøveprosjektet er finansiert gjennom Miljøpakken og Enova. Byggentreprenør er Mesta, som også samarbeider med Electreon om bygging av veien.

Bakgrunnen for prøveprosjektet er å teste den kontinuerlige ladeeffekten mens bussen kjører i fart. Et av hovedpunktene dreier seg om å verifisere eventuelle feil og andre problemstillinger. Potensielt kan dette bidra til å redusere utslipp fra busser som krever mye energi. Hensikten er å undersøke alternativ ladeinfrastruktur i stedet for tradisjonell endepunktlading, da dette går på bekostning av kapasitet og er tidkrevende.

Tester teknologien i trøndersk klima

Et av målene er å skaffe et solid kunnskapsgrunnlag om elektrisk vei kan fungere i et trøndersk klima. I Trøndelag er været preget av både regn og nedbør, som også påvirkes av veisalting, snø og is om vinteren. Kombineres disse faktorene vil det ha påvirkning, og derfor er det nødvendig å innhente data. Prøveprosjektet vil derfor fokusere på å avdekke hvordan disse forholdene spiller inn på de klimatiske forholdene i regionen.

I tillegg vil prøveprosjektet vurdere om elektrisk vei kan utvikles videre i forbindelse med Mobilitet i Trøndelag 28/29.