Om prosjektet

Fra og med midten av august 2023 kan du finne elsparkesykler og elsykler til utleie i Stjørdal, Malvik og Melhus. Piloten gjennomføres i tett samarbeid med Stjørdal, Malvik og Melhus kommune, TIER og AtB. Prosjektet finansieres med midler fra Miljøpakken.

Mikromobilitet i mellomstore byer og tettsteder

Målet med pilotprosjektet er å se om elsparkesyklene vil bidra til et bedre mobilitetstilbud og dekke kortere reiser rundt by og tettsteder. Kommunene er med på prosjektet, og vi skal sammen legge til rette for at løsningen blir god. Bruk og drift av tilbudet vil evalueres underveis, og etter prosjektets slutt. 

Bedre by

Bedre og flere bevegelsesmuligheter er en fordel for byutviklingen, og elyskkel- og elsparkesykkelprosjektet kan vise seg å gi andre effekter på tettsteder som Malvik og Melhus og i en mellomstor by som Stjørdal, enn i en større by som for eksempel Trondheim. Underveis i prosjektet vil vi evaluere både hvordan reisende bruker tilbudet, hvem som bruker det, hvordan vi best tilrettelegger tilbudet og hvordan elsparkesykler og elsykler brukes i kombinasjon med andre transportmidler.

Klimanøytral leverandør

TIER er den ledende europeiske leverandøren av elsparkesykler og bærekraftige løsninger innen mikromobilitet. Som den første klimanøytrale leverandøren av mikromobilitetsløsninger, har TIER den største flåten av elsparkesykler med byttbare batterier i Europa, og er således med på å definere nye standarder innen bærekraft. Med byttbare batterier på siste generasjons elsparkesykler unngår man å måtte hente syklene inn for lading. Modellen som blir tilgjengelig i Stjørdal, Malvik og Melhus, har også et større forhjul med bedre demping, et bredere brett å stå på, dobbeltstøtte for parkering og hjelmboks med hjelm. Alt dette bidrar til å gjøre brukeropplevelsen bedre og sikrere.