a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferge

Rute 805: Grunnet værforholdene innstilles avgang kl 10:20 fra Trondheim til Brekstad og avgang kl 11:20 fra Brekstad til Trondheim. Følgende alternativ kan benyttes: Innleid buss fra Trondheim kjører til Valset og ferje over til Brekstad. Reisende fra Brekstad kl 11:20 henvises til ferje kl 11:30 over til Valset og innleid buss til Trondheim. Les mer
Rute 866: Tilbake i rute fra kl 07:25 Les mer

a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Linje 311 endrer trasé fra og med mandag 30. januar. Bussen vil ikke lengre betjene Siemens men ha siste holdeplass Valgrindvegen og startholdeplass fra Lerkendal 1.

 

Holdeplassen Bergstaden Hotell stenges midlertidig i perioden 23. januar til 1. juni. Nærmeste alternative holdeplass blir Røros skysstasjon.

Holdeplassen er flyttet til midlertidig kantstopp grunnet arbeider ved stasjonsbygget. Se kart.

Varighet er fra og med fredag 20. januar til 12. februar.

Gjelder for holdeplass i retning Trondheim. Holdeplass i retning Stjørdal betjenes som normalt.

 

På grunn av gravearbeid ved holdeplassen Ugla retning Stavset, flyttes holdeplassen 150 meter sørover ved Uglaveien i perioden 16.januar til medio mai. Se kart.

I forbindelse med arbeider på ny E6 er påkjøringsrampene til E6 ved Sveberg stengt i begge retninger. Bussene i både nordgående og sydgående retning benytter ny rundkjøring for å betjene Sveberg. Begge holdeplasser er midlertidig flyttet til holdeplasser i Svebergveien.