a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferge

Alternativt ruteoppsett blir dermed som følger: Vetlefjord går som normalt avg 09:00 Sula - Mausund - Dyrøy. Ekstratur Dyrøy - Mausund kl 09:50 Ekstratur Mausund - Dyrøy kl 10:10 Avg 10:05 Dyrøy - Halten vil gå forsinket kl 10:25. Reisende til/fra Sørburøy og Gjæsingen henstilles til å benytte avgang 10:25 fra Dyrøy, 15:10 fra Sørburøy og 15:35 fra Gjæsingen. Dette pga at det kan bli aktuelt å kansellere rutetur 16:15/17:10 dersom utfordringer vedvarer. Reisende fra Sula henstilles til å benytte Vetlefjords avgang 09:00. Reisende fra Mausund henstilles til å benytte oppsatt ekstratur. Ny oppdatering vil følge i morgen formiddag for løsning på trafikk resten av dagen. Les mer
Grunnet mannskapsmangel kanselleres avgangene kl.0620 fra Trondheim og kl.0730 fra Brekstad Torsdag 26. juli. Reisende fra Trondheim kl. 0620 henvises til avgang kl.0810. Reisende fra Hysnes til Brekstad henvises til avgang kl.0855. Reisende fra Brekstad kl 0730 henvises til tidligere avgang kl.0615 eller kl.1035. Reisende fra Hysnes til Trondheim henvises til buss nr.450 kl. 0823 fra Hysnes helsefort. Reisende fra Lensvik til Trondheim henvises til tidligere avgang kl.0640 Les mer
805: Avgang 06:20 Fra Trondheim til Brekstad via Hysnes innstilles grunnet tekniske årsaker. Reisende henvises til neste avgang fra Trondheim kl. 08:10. Det jobbes med å sette opp alternativ transport på retur fra Brekstad via Hysnes og Lensvik til Trondheim, med avgang fra Brekstad kl. 07:30 Les mer

a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Holdeplassene Skytterveien bygges om for metrobuss, midlertidig holdeplass retning Heimdal er opprettet 50 meter mot Saupstadringen. Midlertidig holdeplass retning Sentrum er opprettet 100 meter mot Heimdal, se kart.

Holdeplassen Anders Buens gate mot sentrum oppgraderes for metrobuss og blir midlertidig stengt fra 20.08.18 det blir ikke opprettet midlertidig holdeplass. Alternative holdeplasser blir Biskop Sigurds gate og Rosendal som vist i kart.

Sluppen bru stenges 17.august kl 22.00 til 20.august kl 06.00 Rute 91 kjører avvikende trasé via E6 etter passering Postterminalen, holdeplassene Sluppenveien, Sluppenbru, Selsbakk, Leirfossveien og Okstad betjenes ikke.

Rute 109 kjører avvikende trasé via St.Olav Hospital – Marienborg – Osloveien og holdeplassene Einar Tamberskjelves gate, Professor Brochs gate, Tempeveien 11, Sluppen og Sluppenveien betjenes ikke.

Ilevollen nord for Ila-parken stenges midlertidig for gjennomkjøring fra søndag 24.juni kl. 18.00 til medio september, på grunn av arbeid med trikkeskinnene. Bussene vil kjøre Ilevollen sør for Ila-parken, og holdeplassene Ila i begge retninger og Skansen til sentrum vil ikke bli betjent. Midlertidig holdeplass i Kongensgata ved Ilevollen 1 og nederst i Byåsveien (se kart).

 

Grunnet veiarbeid i Utleirvegen blir holdeplassen Tors veg midlertidig stengt i perioden 20.08.18 til 01.11.18. det blir ikke opprettet midlertidig holdeplass. Alternative holdeplasser blir Nardokrysset og Nardosenteret, som vist i kart.