Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Holdeplassen Fillan busstasjon stengt fra 26.oktober klokka 15.15 til første buss 29.oktober. Midlertidig holdeplass er etablert i sentrumsgata i Fillan sentrum, som vist på kart.

Steinanveien stengt for gjennomkjøring retning Dragvoll/Risvollan fra 22.oktober til 26.november og holdeplassene Heggdalen og Gryta mot Dragvoll blir ikke betjent.

  • Rute 9 og Rute 17 kjører avvikende trasé via Jonsvannsveien og Dragvoll retning Dragvoll, holdeplassene Heggdalen, Gryta, Lohove og Estenstadveien blir ikke betjent.
  • Rute 888 kjører avvikende trasé via Jonsvannsveien og Dragvoll retning Steinåsen, holdeplassene Heggdalen og Gryta blir ikke betjent, se ny rutetabell (PDF, 81KB) for avgangstider.
  • Rute 94 kjører avvikende trasé via Jonsvannsveien og Dragvoll etter passering Voll-gård, holdeplassene Heggdalen og Gryta blir ikke betjent.

Rute 340: Avgangen 06:40 fra Trondheim S til Støren er ca. 35 minutter forsinket på grunn av trafikkulykke på Melhus.

 

På grunn av veiarbeid kjører rute 5, 22 og 155 i perioden 15.oktober til og med 21.oktober avvikende trasé via Elgeseter gate – Strindvegen. Dette medfører at holdeplassene Studentersamfundet i Klostergata, Høgskoleringen, og Gløshaugen syd ikke blir betjent av rutene 5, 22 og 155 i denne perioden, se kart for avvikende trasé og alternative holdeplasser.

Grunnet veiarbeid er Værestrøa stengt fra 22.oktober, holdeplassene Værestrøa og Væresbakken betjenes ikke. Ny midlertidig holdeplass på tur ned FV-6672 ved innkjøring til Værestrøa, se kart.  

Holdeplassen Bjørndalsbrua, fra sentrum, skal oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges 12.oktober. Alternativ holdeplass blir Bjørndalstoppen, som vist på kart. Gjelder kun retning fra sentrum.

Grunnet veiarbeid og stenging av Forve Bru fra 03.10.18 kjører rute 460 via Bårdshaugbrua og Vollen. Alle avganger betjener Orkdal Sjukehus. Holdeplassene Evjen, Follo, Sorenskrivergården, Syindustrien, Fannremsmoen Mo-marked, Fannremsflata, Fannrem Stasjon og Fannrem betjenes ikke.

Assistanse buss på avgang 06.50 fra Orkanger til Meldal VGS kjører via Fannrem, Blåsmo, Reinskleiva, Solbu og Øyum gård videre til Meldal VGS. (Kjøres ikke i skolens høstferie og ved skolefri)

Assistanse buss på avgang 14.45 fra Meldal VGS kjører via Øyum gård, Solbu, Reinskliva, Blåsmo og Fannrem videre til Orkanger. (Kjøres ikke i skolens høstferie og ved skolefri)

I forbindelse med bygging av nye bruer samt sammenslåing av gang / sykkelbru og bygging av ny støttemur, blir holdeplassen Moltmyra Øst retning mot Sandmoen stengt i perioden 9.juli til 31.oktober. Alternative holdeplasser er Moltmyra og Ingeborg Ofstad veg, som vist i kart.

I forbindelse med veiarbeidet på FV 704 mellom Sandmoen og Tanem, åpner deler av den nye strekningen forbi Hallansvingen 4.oktober. Dette medfører at holdeplassen Hallansvingen ikke lengre blir betjent, nærmeste alternative holdeplasser blir Tanemskrysset eller Sjøla. Vi beklager de ulemper dette medfører for våre passasjerer.

Holdeplassen Åsveien skole, retning Buenget oppgraderes for metrobuss. Holdeplassen er stengt fra 1.oktober midlertidig holdeplass er etablert ca. 150 meter nordover, som vist på kart.Midlertidig holdeplass gjelder ikke rute 17 og 19.Alternativeholdeplasser for rute 17 0g 19 er Breidablikk og Johan Falkbergets vei.

Holdeplassen Skansen, retning sentrum oppgraderes for metrobuss. Holdeplassen er flyttet midlertidig fra 8. oktober. Alternativholdeplass er etablert ca. 140 meter nærmere sentrum, som vist på kart.

Holdeplassen Voll studentby, retning Dragvoll oppgraderes for metrobuss. Holdeplassen er flyttet midlertidig fra 2. oktober. Alternativholdeplass er etablert ca. 30 meter nærmere rundkjøringa, som vist på kart.

Holdeplassen Solsiden, retning fra sentrum oppgraderes for metrobuss. Holdeplassen er stengt fra 27.september, midlertidig holdeplass er etablert ca. 50 meter før holdeplassen, som vist på kart.  

Holdeplassen Åsheim skole, i begge retninger, oppgraderes for metrobuss. Holdeplassen er stengt og alternativ holdeplass blir Korsen, som vist i kart. Beklager de ulemper dette skaper for våre reisende. 

Stengt frem til 30.november.

 

Holdeplassen Casper Lundes vei til sentrum oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen er stengt fra 10.september kl. 07.00 alternative holdeplasser er Torplassen, Saupstadsenteret og Bjørndalstoppen, som vist på kart.

Holdeplassen Grillstadkleiva, fra sentrum oppgraderes til Metrobuss-holdeplass og stenges midlertidig fra 20.august. Bussen kjører avvikende trasé via Grillstadfjæra – Skonnertveien på tur fra sentrum, midlertidig holdeplass er opprettet i Grillstadfjæra, se kart.

Holdeplassen Grillstadkleiva mot sentrum stenges permanent og ny holdeplass er opprettet ved Coop i Ranheimsveien, se kart.

Grunnet veiarbeid i Utleirvegen blir holdeplassen Tors veg midlertidig stengt i perioden 20.08.18 til 01.11.18. det blir ikke opprettet midlertidig holdeplass. Alternative holdeplasser blir Nardokrysset og Nardosenteret, som vist i kart.

Holdeplassen Prestegårdsjordet er stengt og vil ikke bli betjent fremover.

Nærmeste alternative holdeplasser er Berg Studentby og Gløshaugen som vist på kartet under.

Holdeplassene Skottvoll stenges 09.august på grunn av anleggsarbeid med og omlegging av ny E6. Alternative holdeplasser er Brubakken, som vist i kart.

På grunn av anleggsarbeid stenges holdeplassen Fjøslia retning Buenget fra 9.juli, midlertidig holdeplass er opprettet ca. 70 meter vest for den stengte holdeplassen.

På grunn av veiarbeid rundt Tanemskrysset vil holdeplassene Tanemskrysset flyttes midlertidig fra 22. mai til midlertidig vei mellom Brøttemsvegen og Tanemsbruvegen. (se kart)

Brøttemsvegen blir stengt mellom ny midlertidig vei og Tanemskrysset i perioden 22.mai til 27.mai. 

Tanemsmovegen blir stengt mellom ny midlertidig vei og Tanemskrysset i perioden 28.mai til 30.november

a-informasjon Tjenester

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferge

I perioden hvor MS Tyrhaug er på verksted, skal MS Ladejarl inn som reservefartøy. Trondheimsfjord I vil dermed betjene avganger som Ladejarl normalt betjener.

Dette fører til at kapasiteten endres fra 275 til 130 passasjerer på følgende avganger:

  • Fra Trondheim: mandag kl 06.20, torsdag kl 14.45, og fredag kl 14.45 og kl 17.05. 
  • Fra Brekstad: mandag kl 07.30, torsdag kl 15.55 og fredag kl. 15.55 og kl 18.15. 

Finn rutetabell for rute 805 Trondheim - Hysnes - Brekstad.

AtB ber kundene som reiser med båt mellom Trondheim og Brekstad om å ta høyde for disse endringene ved planlegging av reiser. 

Det blir noe forsinkelse på avg kl. 16:00 fra Trondheim grunnet tekniske problemer. Reisende oppfordres likevel til å møte opp til oppsatt rutetid. Les mer
MS Vetlefjord går noen minutter forsinket fra Dyrøy på avgang kl. 11:25 grunnet venting på Buss. Forventet avgang kl.11:45. Forsinkelsen vil vedvare utover ettermiddagen. Reisende bes møte til oppsatt rutetid Les mer