Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Jøssund bru stenges for biltrafikk og rute 5555 må derfor justeres. Dette i perioden 4.12 til og med 21.12. Bussen vil kjøre i normal rute mellom Botngård skole og Mandal vegkryss. Følgende tilpasninger er gjort for elever som krysser Jøssund bru:

Avgang fra Barset kl. 07.00 via Asserøy – Teksdal til Botngård. Elevene til Vallersund bytter buss i Botngård til rute 5554 avgang kl. 07.35 (skolerute til Vallersund)

Avgang fra Lesethveien kl. 08.25 kjører via Asserøy – Teksdal til Botngård skole.   

Etter endt skoledag blir elevene fra Vallersund rute 5554 Wahl – Botngård, denne bussen kjører videre til Teksdal – Asserøy – Barset etter ankomst Botngård.

Elever fra Botngård skole og Fosen VGS blir med buss til Lysøysund rute 453, og bytter til buss som venter i Teksdal. Denne fortsetter til Asserøy - Barset, samme buss som ovenfor.

 

 

Holdeplass Idrettsveien, fra sentrum, flyttes ca. 70m nordover. Johan Tillers vei er stengt ved krysset til Industriveien og rute 11 må derfor kjøre alternativ rute via Idrettsveien.

Arbeidet antas å være ferdig 22. desember hvorpå buss vil gjenoppta normal trase igjen. 

På grunn av stenging av Forve- og Skjøtskift bru vil det bli endringer i rutetilbudet Trondheim - Orkanger - Løkken - Meldal. Nye tabeller finner du på Rutetabeller region. Skjøtskift bru forventes ferdigstilt i løpet av januar 2018. Forvebru åpnes for buss mandag 4.12.

Oppsummerte endringer: 

Rute 310:

 • Avgang 05:55 fra Trondheim S får endret avgangstidspunkt til 05:45, dette for å opprettholde korrespondanse med rute 460 og 5108 på Orkanger Skysstasjon

Rute 410:

 • Avgang 06:20 fra Buvika får endret avgangstidspunkt til 06:05, dette for å opprettholde korrespondanse med rute 460 og 5108 på Orkanger Skysstasjon

Rute 421:

 • Avgang 05:40 fra Mølnbukt får endret avgangstidspunkt til 05:30, dette for å opprettholde korrespondanse med rute 460 og 5108 på Orkanger Skysstasjon

Rute 460:

 • Grunnet stengt Skjøtskift bru kjører alle avganger kjører om Storås, matebuss mellom Jordhus og Meldal Rutebilstasjon (rute 4646)
 • Grunnet stengt Forve Bru kjører alle avganger via Bårdshaugbrua og Vollen. Alle avganger betjener Orkdal Sjukehus.
 • Avgang kl 06.40 fra Orkanger Skysstasjon kjører om Meldal VGS.
 • Avgang kl 08.15 fra Orkanger Skysstasjon får endret avgangstid til kl 08.10, dette for å opprettholde korrespondanse med matebuss rute 4646 på Meldal Rutebilstasjon.
 • Avgang kl 06.30 fra Berkåk kjører ned Orkdalsvegen etter Bårdshaugbrua for å betjene Orkdal vgs.
 • Avgang kl 15.40 fra Orkanger skysstasjon: Passasjerer fra Orkdal vgs må ta rute 460 fra Follo kl 15.27. Denne vil returnere til Orkdal skysstasjon og ha avgang kl 15.40 mot Berkåk i alternativ trasé.

Rute 511:

 • Avgang 05:55 får endret avgangstid til 05:45, dette for å opprettholde korrespondanse med rute 310 fra Børskrysset

Rute 4646:

 • Matebuss mellom Jordhus og Meldal Rutebilstasjon, korrespondanse med 460.
 • Ny tabell rute 460.

Rute 5101:

 • Alle avganger kjøres via Bårdshaugbrua og Volden før de opptar ordinær trase. Det er beregnet 15 minutter ekstra kjøretid til skolen og 9 minutter fra skolen
 • Avgang 07:00 endres til å starte opp 10 minutter tidligere, 06.50

Rute 5103:

 • Alle avganger kjøres via Bårdshaugbrua og Volden før de opptar ordinær trase. Det er beregnet 10 minutter ekstra kjøretid i begge retninger
 • Avgang 07:38 fra Grendstuggu by endres til å starte opp 10 minutter tidligere, kl. 07:28

Rute 5104:

 • Alle avganger kjøres via Bårdshaugbrua og Volden før de opptar ordinær trase.
 • 07.30 fra Ustan endres til 07.20.

Rute 5108:

 • Avgang 14:35 fra Meldal VGS til Krokstadøra, omkjøring via Storås, ingen avstigning før Orkanger Skysstasjon
 • Avgang 06.40 fra Orkanger kjører «Orkdalsveien» og videre over Blåsmo før den tar opp ordinær trase ved Vormstad.
 • Avgang 14.35 fra Meldal vgs. til Fenes kjører via Volden og Bårdshaugbrua.
 • Avgang 14.35 fra Meldal vgs. til Orkanger kjøres over Blåsmo og skal betjene holdeplassene langs «Orkdalsveien».
 

Holdeplassen Åsheim skole, i begge retninger, skal oppgraderes for metrobuss. Holdeplassen blir stengt i perioden mandag 27.11.17 til 28.2.18. Alternativ holdeplass blir Korsen, som vist i kart. Beklager de ulemper dette skaper for våre reisende. 

 

Brukseier Olsens vei stenges for gjennomkjøring ved nr 53 – 66 grunnet vegarbeid, i perioden 29.11 – 22.12. Rute 11 kan dermed ikke kjøre rundt Trollahaugen og må snu i krysset Trollahaugen og Brukseier Olsens vei. Det opprettes midlertidig stopp i krysset i perioden. Holdeplassene Trollahaugen 2, 10, 46, 64 samt Brukseier Olsens vei 40 og 50 blir ikke betjent.

Holdeplassen Tonstadkrysset, retning Heimdal / Flatåsen, oppgraderes for Metrobuss.

Holdeplassen er stengt i perioden 06.11. til 22.12.

Alternativ holdeplass er Bjørndalsbrua. Reisende fra regionbuss med overgang til bybuss henvises til holdeplassen Kroppanbrua.

Vi beklager de ulemper dette medfører overfor våre reisende.

Holdeplassen Bjørndalsbrua, til sentrum, skal oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges fra tirsdag 14.11. Alternativ holdeplass blir Bjørndalstoppen som vist på kart. Gjelder kun retning sentrum.

a-informasjon Tjenester

AtB opplever for øyeblikket problemer med sanntidssystemet. Dette påvirker både buss i rute, informasjon på holdeplass og på nett. Vår leverandør jobbar med å rette feil, vi beklager de problemer dette medfører for våre reisende.

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferge