Viktig melding

Finn ut hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Holdeplassen betjenes ikke inntil videre. Dette grunnet trafikale utfordinger på stedet.

På grunn av reparasjonsarbeider på Ristan bru stenges FV 6652 Hangerslettvegen i perioden 20. juli til og med 9. august. Linje 76 kjører avvikende via FV 707 – Bergsgjerdvegen – Langlovegen til Langlo, holdeplassene Byneset Kirke og Stene betjenes ikke. Linje 78 kjører avvikende via FV 707 – Bergsgjerdvegen til Mebygdvegen holdeplassene Byneset Kirke, Stene og Langlo betjenes ikke (se kart)

På grunn av vegarbeid stenges Klefstadhaugvegen mellom kl. 08:30 og 14:00 i perioden 13. juli til og med 11. september. Linje 75 kjører avvikende via FV 707 i tidsrommet vegen er stengt, holdeplassene By, Onsøybakkan, Øverbylykkja, Klefstadhaugen og Langåsmyra vil ikke bli betjent. Alternative holdeplasser blir Rye og Flakkråa, som vist i kart.

 

På grunn av fremkommelighetsproblemer i Anne-Kath Parowsveg kjører alle busser via John Aaes veg. Holdeplassene City Syd østre/vestre blir betjent som normalt. Dette gjelder i begge retninger.

Granåsvegen stenges ved Granåsen Gård i perioden 22. juni til 10. august, linje 10 får derfor midlertidig endeholdeplass ved Sildråpevegen. Linje 910 betjener i perioden strekningen Sæterbakken – Lohove med omstigning til linjene 3, 12 og 14.

Holdeplassene Granåsen Gård, Ramstad og Stokkan betjenes ikke, alternative holdeplasser; Sildråpevegen og Stokkhaugen.

Tillerterminalen midlertidig stengt, grunnet ferdigstillelse av infrastruktur og bygging av ny rundkjøring i krysset Østre Rosten/Anne-Kath Parows veg.

Omstigningholdeplass for linjene: 1,16,23,50,71 og 72 blir holdeplassene City Syd østre og vestre.

Linje 23 : Ny trasè via John Aaes veg deretter ordinær trasè, benytt holdeplassene City Syd østre og vestre.

Linje 72: Nytt startsted blir holdeplassen City Syd Vestre .

 

 

Pga veiarbeid i Anne-Kath. Parows veg kjører linje 1 via John Aaes veg. Holdeplassene City syd østre/vestre vil fortsatt bli betjent.

 

Se kart

Holdeplassen Gryta mot Sentrum midlertidig stengt fra 12.mai på grunn av anleggsarbeid, alternativ holdeplass er Heggdalen som vist i kart.

Bratsbergveien stenges midlertidig mellom Fossegrenda og Utleira, AtB`s linje 73 og 74 kjører avvikende trase via Risvollan. Linje 73 har omstigning til Metrobuss på Valøyvegen mot sentrum og Lerkendal 2 mot Klæbu. Linje 74 har omstigning på Nardokrysset til/fra byen linje 11 og 22.

Holdeplassene Tverregga, Stubbanvegen, Øvre Tverregga og Einbakken vil ikke bli betjent. Alternativ holdeplass Bjørkmyr eller Utleirmark; linje 10

Holdeplassene Utleirmark, Astronomvegen, Dalsaunevegen, Nidarvoll Skole, Siemens og Bratsbergvegen vil ikke bli betjent av linje 73 og 74

Bratsbergvegen stenges for gjennomkjøring ved Utleirvegen. Linje 51 får derfor endret trasé. Holdeplassene Einbakken, Øvre Tvereggen, Stubbanvegen, Tverregga og Venusvegen betjenes ikke. Gjelder begge retninger. Bussen vil kjøre alternativ trasé via Omkjøringsvegen mellom Utleirmark og Asbjørn Øverås veg.

 

Nattbuss- og nattrikktilbudet opphører fra og med fredag 13. mars og inntil videre.

Vegarbeid ved gangsti medfører at holdeplassen Leinum østgående retning flyttes midlertidig fra 24.9.

a-informasjon Tjenester

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferje

MS Trondheimsfjord 2 gjenopptar normal rute fra kl. 21:00. Avgangen kl. 21:00 vil gå 15 min. forsinket iht tidligere publisert informasjon vedrørende alternativ transport. Avgang fra Trondheim kl. 21:15. Les mer
Oppdatering vedrørende alternativ transport: For å nå korrespondanse med ferje Flakk - Rørvik, fremskyndes avgang fra Trondheim kl. 19:15 med 5 minutter. Ny avgang kl. 19:10 med buss. Avgang fra Trondheim kl 21:00 utsettes med 15 minutter. Ny avgang kl. 21:15. Les mer
MS Trondheimsfjord 2 innstiller fra og med avgang fra Trondheim kl.19:15 og inntil videre, grunnet tekniske årsaker. Det settes opp alternativ transport med buss fra hurtigbåtterminalen i Trondheim og i Vanvikan. Les mer
Grunnet kapasitetsproblemer vil det ikke bli anløp av Sørburøy kl. 15:00. Det settes opp ekstraanløp til/fra Sauøy ca. kl. 17:15, hvilket betyr at det blir noe forsinkelse på tur fra Sørburøy og inn til Dyrøy på denne avgangen. Reisende bes møte til ordinær rutetabell. Vi kommer tilbake med mer info ang. videre korrespondanse med buss. Ankomst Dyrøy ca. kl. 18:40 Les mer
Rute 966: Oppdatert informasjon: Grunnet tidligere innstilling kjører MF Haranes ekstratur fra Ramstadlandet ca 13:35 med umiddelbart retur fra Borgan. Les mer
Tidligere annonsert ekstratur utgår dessverre Les mer
Grunnet tidligere innstilling kjører MF Haranes ekstratur fra Ramstadlandet nå, med umiddelbart retur fra Borgan. Les mer