Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Fylkesveg 7502 er stengt ved Øysvold sentrum grunnet ras. Rute 685, 695 og 7901 må derfor kjøre alternativ rute fra mandag 6.1.20 og frem til vegen er åpnet igjen. Varighet er usikker, foreløpig er det stengt ut tom. 19.1.20.

Rute 685:

Avgang 07:15 fra Øyesvold vegdele: Bussen starter ved Gansmo vegdele 07:18. Holdeplassene fra Øyesvold vegdele til Brudalen betjenes ikke.

Rute 695:

Bussen vil ikke betjene Fv7502 og kjører Fv17 direkte. Holdeplassene mellom Øyesvold vegdele til Solstad blir ikke betjent. Dette berører avgangene 09:30 og 15:30 fra Namsos, 11:55 fra Grong.

Rute 7901:

For å betjene hele ruten må bussen kjøre omkjøring via Fv17. Bussen vil derfor bli forsinket i ruten sin, gjelder både tur og retur. Ankomst til skolene vil likevel være før skolestart. Reisende bes møte opp til normal tid mandag 6.1. Fra tirsdag 7.1 blir ruten endret, bussen starter da ved Gansmo 07:45 og kjører mot Skaget. Bussen tar med elever til begge skoler på samme tur. Det blir da tidligere avgang for ungdomsskoleelever og bussen vil kjøre motsatt retning. 

 

Holdeplassen Lerkendal 4 fra sentrum er midlertidig stengt.

Alternative holdeplasser :

  • Linje 11: Hesthagen og Lerkendal gård.
  • Linje 13: Hesthagen og Lerkendal gård.
  • Linje 14: Lerkendal 1 og Lerkendal gård.
  • Linje 24: Hesthagen og Valgrindvegen.

Vegarbeid ved gangsti medfører at holdeplassen Leinum østgående retning flyttes midlertidig fra 24.9.

Holdeplassen Edvard Bulls veg betjenes ikke av linje 3 Lohove - Hallset fra og med 28. august. For reise med linje 3 benytt holdeplassene Dragvoll eller Bergheim (se kart).

Holdeplassen Østre Rosten betjenes ikke av linje 1 Ranheim - Kattem fra og med 13. august. For reise med linje 1 holdeplassene Stor Rosta eller Rostengrenda (se kart).

På grunn av anleggsarbeid stenges holdeplassen Fjøslia retning Buenget fra 9. juli. Midlertidig holdeplass er opprettet ca. 70 meter vest for den stengte holdeplassen.

a-informasjon Tjenester

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferje

Det må påberegnes inntil 30 min forsinkelse for rute 800 til Kristiansund grunnet værforholdene i området. Reisende oppfordres å møte til oppsatt rutetid. Les mer
Grunnet værforholdene i området innstilles anløp Edøy 17:10. Alternativ transport for reisende Kristiansund-Edøy med rutebuss avg 1730. Reisende fra Edøy henvises til ferje 16:15, taxi fra Sandvika til Kjørsvikbugen og over i hurtigbåten 17:50. Les mer
Alternativ transport med innleid buss avg 21:00 fra Trondheim til Lensvik og Brekstad grunnet innstilt avg med hurtigbåt. Alternativt kan avg 1845 med Trondheimsfjord 1 benyttes. Les mer
Korrigering vedr reisende fra Kristiansund til Kjørsvikbugen med rutebuss 1730 - taxi venter på Aure (ikke Sandvika som tidligere oppgitt) Les mer
Grunnet innstilt avg 1630 fra Kristiansund henvises reisende fra Brekstad 1900 og Hasselvika 1910 til neste avg fra Brekstad kl 2000, og Hasselvika 2010. Les mer
Grunnet innstilt avg 1630 fra Kristiansund henvises reisende fra Edøy til ferje avg 1715 og taxi fra Sandvika. Les mer
Grunnet innstilt avg 1630 fra Kristiansund kjøres innleid buss fra Sandstad avg 1820 til Orkanger og rutebuss 2015 til Trondheim. Taxi til Brekstad og Hasselvika. Les mer