Viktig melding

Finn ut hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

På grunn av fremkommelighet problemer i Anne-Kath Parowsveg kjører alle busser via John Aaes veg. Holdeplassene City Syd/østre/vestre blir betjent som normalt. Dette gjelder i begge retninger.

Tillerterminalen midlertidig stengt, grunnet ferdigstillelse av infrastruktur og bygging av ny rundkjøring i krysset Østre Rosten/Anne-Kath Parows veg.

Omstigningholdeplass for linjene: 1,16,23,50,71 og 72 blir holdeplassene City Syd østre og vestre.

Linje 23 : Ny trasè via John Aaes veg deretter ordinær trasè, benytt holdeplassene City Syd østre og vestre.

Linje 72: Nytt startsted blir holdeplassen City Syd Vestre .

 

 

Pga veiarbeid i Anne-Kath. Parows veg kjører linje 1 via John Aaes veg. Holdeplassene City syd østre/vestre vil fortsatt bli betjent.

 

Se kart

Holdeplassen Gryta mot Sentrum midlertidig stengt fra 12.mai på grunn av anleggsarbeid, alternativ holdeplass er Heggdalen som vist i kart.

På grunn av nedsatt akseltrykk er strekningen Vigdenes bru – Forradal oppvekstsenter ikke mulig å betjene med buss. Turen betjenes fra oppvekstsenteret.

Sluppenvegen mellom Posttermialen og Tempevegen retning Sluppen bru er stengt på grunn av veiarbeid, omkjøring Tempevegen. Holdeplassen Valøyvegen, Siemens, E-verket og Postterminalen mot Sandmoen betjenes ikke.

Gjelder fra onsdag 22. januar

Sluppenvegen er nå blitt åpnet og er klar til bruk.

 

Bratsbergveien stenges midlertidig mellom Fossegrenda og Utleira, AtB`s linje 73 og 74 kjører avvikende trase via Risvollan. Linje 73 har omstigning til Metrobuss på Valøyvegen mot sentrum og Lerkendal 2 mot Klæbu. Linje 74 har omstigning på Nardokrysset til/fra byen linje 11 og 22.

Holdeplassene Tverregga, Stubbanvegen, Øvre Tverregga og Einbakken vil ikke bli betjent. Alternativ holdeplass Bjørkmyr eller Utleirmark; linje 10

Holdeplassene Utleirmark, Astronomvegen, Dalsaunevegen, Nidarvoll Skole, Siemens og Bratsbergvegen vil ikke bli betjent av linje 73 og 74

Bratsbergvegen stenges for gjennomkjøring ved Utleirvegen. Linje 51 får derfor endret trasé. Holdeplassene Einbakken, Øvre Tvereggen, Stubbanvegen, Tverregga og Venusvegen betjenes ikke. Gjelder begge retninger. Bussen vil kjøre alternativ trasé via Omkjøringsvegen mellom Utleirmark og Asbjørn Øverås veg.

 

Rute 455, feil på rutetabell

Man - Fre:

Rute 455 avg. 12:10 fra Leksvik kommunehus korresponderer ikke med rute 810.

Rute 455 avg 13:00 fra Vanvikan korresponderer ikke med rute 810.

Søn:

Rute 810 avg 17:50 fra Trondheim har 30 min overgang til rute 455 avg 1845 fra Vanvikan

 

Nattbuss- og nattrikktilbudet opphører fra og med fredag 13. mars og inntil videre.

På grunn av anleggsarbeid stenges holdeplassen Jakob Weidemanns gate midlertidig. gjelder fra mandag 24.02 til Søndag 12. juni.

Vegarbeid ved gangsti medfører at holdeplassen Leinum østgående retning flyttes midlertidig fra 24.9.

a-informasjon Tjenester

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferje

Rute 810: Minner maks antall passasjerer er 65 ombord på hurtigbåten. Det settes opp en buss i beredskap som vil kjøre fra hurtigbåtterminalen til Vanvikan via Flakk-Rørvik dersom båten blir full på avgang klokken 16:00 fra Trondheim. Les mer
Trondheimsfjord I går direkte til Brekstad på avg 06:20 fra Trondheim pga kapasitetsutfordringer. Fartøyet går deretter direkte til Hysnes og tar med gjenstående passasjerer til Brekstad. Avg. 07:30 fra Brekstad blir noe forsinket. Reisende bes møte til ordinær rutetid. Les mer
Trondheimsfjord I går direkte til Brekstad på avg 06:20 fra Trondheim pga kapasitetsutfordringer. Fartøyet går direkte til Hysnes etterpå og kjører gjenstående passasjerer til Brekstad. Avg fra Brekstad kl 07:30 blir noe forsinket men reisende bes møte til ordinær rutetid. Les mer
MS Frøyfart vil trafikkere sambandet fra i dag kl. 16:20. Frøyfart kan ta med 2 biler samt 1 tilhenger pr. tur . Fartøyet går ekstraturer etter behov. Les mer