Buss a-trikk-01 Buss og trikk

På grunn av framkommelighetsproblemer på Reppe er rute 7 avgang 09.52 fra Reppe innstilt.

Steinanveien stengt for gjennomkjøring retning Dragvoll/Risvollan fra 22.oktober til 17.desember og holdeplassene Heggdalen og Gryta mot Dragvoll blir ikke betjent.

  • Rute 9 og Rute 17 kjører avvikende trasé via Jonsvannsveien og Dragvoll retning Dragvoll, holdeplassene Heggdalen, Gryta, Lohove og Estenstadveien blir ikke betjent.
  • Rute 888 kjører avvikende trasé via Jonsvannsveien og Dragvoll retning Steinåsen, holdeplassene Heggdalen og Gryta blir ikke betjent, se ny rutetabell (PDF, 97KB) for avgangstider.
  • Rute 94 kjører avvikende trasé via Jonsvannsveien og Dragvoll etter passering Voll-gård, holdeplassene Heggdalen og Gryta blir ikke betjent.

Holdeplassen Casper Lundes vei til sentrum oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen er stengt fra 10.september kl. 07.00 alternative holdeplasser er Torplassen, Saupstadsenteret og Bjørndalstoppen, som vist på kart.

Holdeplassen Casper Lundes vei fra sentrum oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen er stengt fra 28. august kl. 07.00 midlertidig holdeplass er etablert ca. 150 m. vest for holdeplassen, som vist på kart.

 

Holdeplassen Strindheim 2 på tur ut fra sentrum, oppgraderes for Metrobuss.Alternative holdeplasser Strindheim og Strindheim skole.

Ny startholdeplass for rute 4 er Strindheim 2 retning sentrum, samme holdeplass som brukes til avstigning.

Holdeplassen Ladeveien retning Lade midlertidig stengt i perioden 19. november til 31. januar 2019 da det bygges ny gang og sykkelvei, alternative holdeplasser blir Stiklestadveien og Harald Hårfagres gate.

I forbindelse med omlegging til ny trasé på E6 mellom Melhus og Tiller blir holdeplassen Storler stengt permanent fra fredag 2.november kl. 19.00. Alternativ holdeplass blir de nye holdeplassene som opprettes i nye Klett-krysset, se kart.

Grunnet veiarbeid er Værestrøa stengt fra 22.oktober, holdeplassene Værestrøa og Væresbakken betjenes ikke. Ny midlertidig holdeplass på tur ned FV-6672 ved innkjøring til Værestrøa, se kart.  

Holdeplassen Åsveien skole, retning Buenget oppgraderes for metrobuss. Holdeplassen er stengt fra 1.oktober midlertidig holdeplass er etablert ca. 150 meter nordover, som vist på kart.Midlertidig holdeplass gjelder ikke rute 17 og 19.Alternativeholdeplasser for rute 17 0g 19 er Breidablikk og Johan Falkbergets vei.

Holdeplassen Prestegårdsjordet er stengt og vil ikke bli betjent fremover.

Nærmeste alternative holdeplasser er Berg Studentby og Gløshaugen som vist på kartet under.

Holdeplassene Skottvoll stenges 09.august på grunn av anleggsarbeid med og omlegging av ny E6. Alternative holdeplasser er Brubakken, som vist i kart.

På grunn av anleggsarbeid stenges holdeplassen Fjøslia retning Buenget fra 9.juli, midlertidig holdeplass er opprettet ca. 70 meter vest for den stengte holdeplassen.

a-informasjon Tjenester

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferge

Trondheim: Avgang 06:20 kjøres noe forsinket, men vil korrespondere med ferge kl 07:00 Avgang 07:20 fremskyndes til 07:10 Avgang 09:45 kjøres kl 09:40 Avgang 11:15 kjøres kl 11:10 Vanvikan: Avgang 07:55 kjøres kl 07:50 Les mer
Alternativ transport fra Brekstad grunnet mange reisende. Busstransport settes opp umiddelbart fra Brekstad til Vanvikan. Deretter båt med avgang kl. 17:30 til Trondheim. Ankomst Trondheim kl. 17:55. Alternativt båt fra Brekstad til Trondheim kl. 19:00. Les mer