Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Det blir satt opp ekstra kapasitet under RAW Air i Granåsen 13.-15. mars. 

For å gjøre reisen raskere og enklere for alle anbefaler vi å kjøpe billett før du går om bord. Finn ut hvordan du kan kjøpe billett.

13. og 14. mars blir det satt inn ekstra vogner ved behov.

15. mars er det satt opp ekstra busser på følgende avganger:

Rute 19 fra Trondheim S til Granåsen, nærmeste holdeplass Leirbrua gård:

 • Kl 15.00
 • Kl 15.15
 • Kl 15.30
 • Kl 15.45
 • Kl 16.00
 • Kl 16.15
 • Kl 16.30
 • Kl 17.00

Rute 19 fra City Syd til Granåsen, nærmeste holdeplass Leirbrua gård:

 • Kl 15.01
 • Kl 15.16
 • Kl 15.31
 • Kl 15.46
 • Kl 16.01
 • Kl 16.16
 • Kl 16.31
 • Kl 16.46

Etter arrangementet bir det satt inn ekstra vogner ved behov fra Granåsen til sentrum, fra Granåsen til City Syd og fra Stavset til sentrum.

Se også informasjon fra WC Trondheim om reise til og fra arrangementene.

Mebygdvegen stenges grunnet vegarbeid og rutene 43 og 9915 kjører avvikende trase i perioden:

Rute 43 06.40 fra Spongdal kjører direkte fra Langlohaugen til Berg, ekstra buss fra snuplass i Mebygda kl 06.45 med korrespondanse til rute 43 i krysset Mebygdvegen - Bergsgjerdvegen. Holdeplassene Megarden - Skjøstad - Karosserifabrikken - Grinden blir ikke betjent, passasjerer på denne strekningen henvises til rute 9924

Rute 43 09.40 fra Spongdal kjører direkte fra Langlohaugen til Berg, holdeplassene  Grinden - Karosserifabrikken - Skjøstad - Megarden - Esp østre - Eggen blir ikke betjent.

Rute 43 kl 14.25 fra Spongdal kjører direkte fra Langlohaugen til Berg, Assistansebuss rute 75 kl 14.25 fra Spongdal til Rye, kjører Myrsund - Berg - Mebygda - Berg - Karosserifabrikken - Grinden - Skjøstad - Megarden. 

Rute 43 13.07 fra Okstad Østre kjører direkte fra Berg til Langlohaugen, holdeplassene Grinden - Karosserifabrikken - Skjøstad - Megarden - Esp østre - Eggen blir ikke betjent.

Rute 43 15.52 fra Okstad Østre kjører Bergsjerdvegen - Mebygdvegen til snuplass i Mebygda, videre ordinær rute, holdeplassene  Grinden - Karosserifabrikken - Skjøstad - Megarden blir ikke betjent. 

Rute 9915 07.35 fra Fallet starter 07.30 og kjører Bergsgjerdvegen - Mebygdvegen til snuplass i Mebygda, videre ordinær rute, holdeplassene  Grinden - Karosserifabrikken - Skjøstad - Megarden blir ikke betjent. Elever ved disse holdeplassen henvises til å ta rute 9911/9913.

Rute 9915 kl 13.10/13.40 fra Spongdal kjører ordinær rute til snuplass i Mebygda, kjører deretter til Berg og videre ordinær rute. Holdeplassene Megarden - Skjøstad - Karosserifabrikken - Grinden blir ikke betjent.

Det skal foregå anleggsarbeid på Valset fergekai. Fergesambandet rute 870 Brekstad-Valset blir stengt i to perioder på ni dager.

På vegne av Trøndelag fylkeskommune skal Statens vegvesen bygge om og tilpasse kaianleggene i fergesambandet rute 870 Brekstad-Valset for el-ferger. På Valset skjer mesteparten av arbeidet mens fergetrafikken går som normalt, men noe av arbeidet er ikke mulig å gjennomføre samtidig som det går trafikk i sambandet. Derfor må sambandet stenges i to perioder på ni dager. 

Ekstra bussavganger fra mandag 12. mars til fredag 16. mars

 • Rute 421: Fra Valset fergekai kl 06.00 med ankomst Lensvik hurtigbåtkai kl 06.30.
 • Rute 421: Fra Lensvik hurtigbåtkai kl 16.45 til Valset fergekai. Bussen vil vente på ekstraanløpet som ankommer Lensvik hurtigbåtkai kl 16.40.

Les mer om stengingen av sambandet rute 870 Brekstad-Valset.

Holdeplassen Aure flyttes 05.03 til Aurdalsvegen nedenom Aure barne og ungdomsskole, bussene kjører inn Aurdalsvegen og snur ved ny rundkjøring før de stopper ved ny holdeplass (se kart)

 

Holdeplassen Skaun Ungdomsskole flyttes midlertidig grunnet anleggsarbeider. Midlertidig stopp legges på parkering ved idrettsanleggene, som vist på kart. Gjelder perioden 29.1. til og med 29.3.

 

I forbindelse med sprengningsarbeider kan veien stenges ved Sjøla i inntil 30 minutter. Dette er ved behov og vil ikke forekomme hver dag.

Entreprenør har mulighet til å stenge i følgende perioder:

mandag til torsdag fra 11 - 12 og fra 18 - 19, Fredag fra 11 - 12,  lørdag fra 11 - 15

Utenfor disse tidspunkt kan veien stenges i inntil 15 minutter.

Ved stengning må buss vente og forsinkelse må påregnes.

Holdeplassen Marie Sørdals veg, fra sentrum, er stengt grunnet vegarbeider. Dette frem til og med 1. juni. Alternativ holdeplass er Blakli eller Ada Arnfinsens veg, som vist på kart.

 

a-informasjon Tjenester

Vi opplever dessverre at sanntidssystemet er ustabilt.

Vår leverandør jobber med å rette feilen, og vi beklager de problemer dette kan medføre for våre reisende.

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferge

Det blir normal drift i sambandet f.o.m rutestart i morgen 19.03 Les mer
Rute 800 med opprinnelig avgang kl 1615 fra Kristiansund til Trondheim melder om ca 55 minutters forsinkelse grunnet værforholdene. Les mer
Forsinkelse rute 800 anløp Kristiansund kl 1615. Grunnet værforholdene er ny ankomsttid Kristiansund ca 1650. Avgang fra Kristiansund og nordover vil bli ca kl 1700. Les mer
Rute 800: Anløp kl 1915 Edøy kanselleres grunnet værforholdene. For passasjerer fra Edøy til Kristiansund henvises det til ferje kl 1820 med korresponderende buss fra Sandvika kl 1840. Les mer
Rute 800: Alternativ transport grunnet værforholdene på avgang fra Edøy kl 1655. Alternativ transport nordover blir med ferje fra Edøy kl 1520, og videre fra Sandvika med taxi til Kjørsvikbugen og hurtigbåt videre nordover. Les mer
Rute 800: Grunnet utfordrende væreforhold er det usikkert om avgangen fra Edøy kl 1655 vil gå som planlagt. Alternativ transport nordover vil i så fall bli med ferje fra Edøy kl 1520, og videre fra Sandvika med taxi til Kjørsvikbugen og hurtigbåt videre nordover. Vi kommer tilbake med mer info. Les mer
Rute 805 Trondheim - Brekstad: Grunnet verkstedopphold vil avgang 06:20 fra Trondheim mandag 19. mars kjøres med Trondheimsfjord 1. Dersom det blir kapasitetsutfordringer vil fartøyet kjøre direkte til Brekstad, etterfulgt av tur/retur Hysens. Dette vil i så fall medføre en forsinkelse i ruten. Oppdatert driftsmelding vil sendes ut etter avgang fra Trondheim mandag 19.03 kl 06:20 dersom dette inntrer. Passasjerer oppfordres til å møte til oppsatt rutetid. Les mer