Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Tine Bugges veg er stengt på grunn av omgjøring til miljøgate.

Omkjøring via Nordalsvegen-Vikingvegen-Rydlandsvegen.

Holdeplassen Klæbu sentrum og Hesttrø blir ikke betjent.

Midlertidige holdeplasser i Vikingvegen som vist på kart.

Holdeplassen Østre Rosten betjenes ikke av Metrobuss, for Metrobuss benytt holdeplassen Stor Rosta eller Rostengrenda (se kart)

Holdeplassen Valøyvegen oppgraderes for Metrobuss. Midlertidig holdeplass er opprettet ca. 50m syd for dagens holdeplass.

 

Klæbuvegen er stengt for gjennomkjøring, omkjøring via S.P. Andersens veg fører til at holdeplassene Valgrindvegen ikke betjenes. Alternative holdeplasser er vist i kart.

Grunnet veiarbeid betjener ikke linje 25, 80 og 211 holdeplassene Vikåsen nedre og Markaplassen på tur fra sentrum. Markaplassen skole blir ikke betjent. Ny midlertidig start/endeholdeholdeplass er Vikåsen.

 

Holdeplassen Gildheim til sentrum er stengt midlertidig. Dette på grunn av endringer for Metrobuss.

Alternative holdeplasser:

  • Linje 14 og 44: Strindheim 3
  • Linje 1 og 25: Strindheim 1
  • Linje 310 og 330: Travbanen
  • Linje 70: Avganger merket B: Travbanen. Avganger merket J: Strindheim 1.
  • Linje 79: Avganger merket J: Travbanen

Holdeplassen Heggdalen, retning mot Voll studentby, stenges på grunn av vegarbeid. Holdeplassen stenges 29. juli, klokken 07:00. Alternative holdeplasser er Gryta og Voll studentby, som vist på kart.

På grunn av anleggsarbeid stenges holdeplassen Fjøslia retning Buenget fra 9. juli. Midlertidig holdeplass er opprettet ca. 70 meter vest for den stengte holdeplassen.

a-informasjon Tjenester

I oppstartsfasen kan sanntidssystemet oppleves ustabilt. Dette gjelder passeringstider, avviksmeldinger på skjerm og destinasjonsvisning. Destinasjonsvisning er visning eksternt på bussen, linje og retning. Disse vil i noen tilfeller benytte tavler i frontrute. 

Det jobbes fortløpende med å løse disse problemene.

Vi beklager disse ulempene dette medfører.

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferje

Rute 805: Tilleggsopplysning for rute 805. Reisende som skulle tatt hurtigbåt fra Hysnes til Trondheim klokken 1605 henvises til oppsatt buss som kommer fra Brekstad, ankomst ca 1715 Hysnes og videre til Vanvikan Les mer
Passasjerer som skal fra Hysnes kl. 06:20 henvises til taxi fra Hysnes som kjører til Olsøykrysset og møter bussen som kommer fra Brekstad. Passasjerer som skal fra Lensvik til Trondheim henvises til taxi som kjører fra Hysnes til Trondheim. Les mer