Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Holdeplassen Strindheim 2 på tur til sentrum, oppgraderes for Metrobuss.

Alternative holdeplasser Strindheim og Strindheim skole.

Ny avstigningsholdeplass for rute 4 er Strindheim 2 retning Lade.

Industriveien blir stengt i krysset C.J.Hambros vei pga av veiarbeid. Holdeplassene Johan Nygaardsvoldsvei, Lundemobakken og Adresseavisen blir da ikke betjent. Omkjøring blir via Johan Tillers vei.

 

 

Alternative holdeplasser:

Rute 4:       Heimdal stasjon

Rute 9:       Heimdal stasjon

Rute 11:    Breidablikk skole, Idrettsveien, C.J Hambros vei og Marcus Thranes vei

Rute 80:    Heimdal sentrum og Heimdalsvegen

Rute 92:    Heimdal stasjon og Heimdalsvegen

Rute 146: Heimdal stasjon

 

Rute 80,92 og 146 kjører avvikende trasé via Johan Tillers vei

Holdeplassen Berg studentby, til sentrum, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges 23.april klokken 18.00. Midlertidig holdeplass ca. 70 meter lengre øst i Dybdahls veg.

Holdeplassen Lyngvegen til sentrum er midlertidig stengt fra 23.04.19. Dette på grunn av vegarbeid og påfølgende arbeid med oppgradering av holdeplass til Metrostasjon. Alternative holdeplasser er Skyttervegen og Ditlev Bloms veg, Se kart.

Holdeplassen Ladeveien retning Lade midlertidig stengt fra 19. november . Alternative holdeplasser blir Stiklestadveien og Harald Hårfagres gate.

På grunn av vegens beskaffenhet vil ikke rute 504 betjene Sørbygdvegen mandag 1. april . Det betyr at holdeplassen Rød Sørbygda ikke blir betjent. Nærmeste alternative holdeplass blir Jøndalsmoen i Tømmesdalsvegen.

 

Tine Bugges veg er stengt på grunn av omgjøring til miljøgate.

Omkjøring via Nordalsvegen-Vikingvegen-Rydlandsvegen.

Holdeplassen Klæbu sentrum blir ikke betjent.

Midlertidig holdeplasser i Vikingvegen som vist på kart.

Holdeplassen Østre Berg, til sentrum, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges fra 25.mars. For rute 60 midlertidig holdeplass i Kong Øysteins veg.Alternative holdeplasser for rute 5 og 36 er Moholt studentby og Berg studentby.

Holdeplassen Ingemann Torps vei, til lade, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges fra 01. april. Alternative holdeplasser er Lade gård og Harald Hårfagres gate.

Holdeplassen Saupstadsenteret, retning sentrum oppgraderes for metrobuss. Holdeplassen er midlertidig stengt fra 20. mars. Midlertidig holdeplass er 150 meter mot øst, som vist på kart.

Holdeplassen Tempe kirke, til sentrum, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen flyttes midlertidig fra 12.mars. Midlertidig holdeplass blir opprettet 100 meter lengre sør som vist på kart.

Holdeplassen Bratsbergvegen, til sentrum, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges fra 26.02.2019. Midlertidig holdeplass blir opprettet 350 meter lengre nord som vist på kart.

Holdeplassen Bergheim fra sentrum, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges 4.mars klokken 09.00. Reisende henvises til rute 36 og 66 til/fra Åsvang skole, som vist på kart.

Holdeplassen Bergheim stengt fra 25. Februar på grunn av oppgradering for Metrobuss.Reisende til sentrum henvises til rute 36 fra Åsvang skole, som vist på kart

Holdeplassen Strindheim 2 på tur ut fra sentrum, oppgraderes for Metrobuss.Alternative holdeplasser Strindheim og Strindheim skole.

Ny startholdeplass for rute 4 er Strindheim 2 retning sentrum, samme holdeplass som brukes til avstigning.

Holdeplassen Berg studentby, fra sentrum, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges 14. januar klokken 18.00. Midlertidig holdeplass for rute 5 blir i Strindvegen som vist på kart.Rute 60 og 66 blir nærmeste holdeplass Lerkendal gård.

Grunnet veiarbeid er Værestrøa stengt fra 22.oktober, holdeplassene Værestrøa og Væresbakken betjenes ikke. Ny midlertidig holdeplass på tur ned FV-6672 ved innkjøring til Værestrøa, se kart.  

Holdeplassen Stabells veg, fra sentrum, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges fra 14. januar. Alternativ holdeplass er Munkvoll gård.

Se kart.

Holdeplassene Peder Myhres veg oppgraderes for Metrobuss, holdeplassene stenges midlertidig fra mandag 17.desember klokka 11:00 til mai 2019 alternative holdeplasser blir Nedre Humlehaugen vest og Ranheimsfjæra.

Rute 6 med ende- og startholdeplass; Peder Myhres veg får ny ende- og startholdeplass ved holdeplassen Ranheimsfjæra, som vist i kart.

 

På grunn av anleggsarbeid stenges holdeplassen Fjøslia retning Buenget fra 9.juli, midlertidig holdeplass er opprettet ca. 70 meter vest for den stengte holdeplassen.

a-informasjon Tjenester

Trondheim kommune og Statens vegvesen bytter ut og oppgraderer alle leskur i Trondheim i 2018 og 2019. Dette fører til at enkelte holdeplasser midlertidig mangler sanntidsskjerm eller at skjermen i en periode ikke viser reiseinformasjon. AtB jobber med å få på plass sanntidsskjermer der de mangler så snart som mulig.

Vi anbefaler å benytte appen AtB Reise for sanntidsinformasjon på mobilen.

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferje

Grunnet kapasitetsendring i rute 820 kjører Frøyaferja ekstratur onsdag 24., torsdag 25. og fredag 26. april fra Sula 06:10. Ankomst Dyrøy kl. 07:30 Les mer
MF Frøyaferja melder om at det kun er tilgjengelig pax kapasitet fra Mausund på avg. 11:40. Dette grunnet fullt bildekk Les mer
MS Helgeland Express trafikkerer for MS Vetlefjord i rute 820 inntil videre. Helgeland Express tar ikke med kjøretøy, og har noe redusert passasjerkapasitet. Les mer
Rute 820 Avgangen kl. 20.00 fra Dyrøy fredag 12. april betjenes av MS Foldafjord og MS Helgeland Express. MS Foldafjord har en kapasitet på 97 passasjerer og MS Helgeland Express har en kapasitet på 49 passasjerer og gods. Avgangen kl. 20.00 fra Dyrøy onsdag 17. april betjenes av MS Lovund Express og MS Helgeland Express. MS Lovund Express har en kapasitet på 97 passasjerer og MS Helgeland Express har en kapasitet på 49 passasjerer og gods. Avgangen kl. 12.00 fra Dyrøy mandag 22. april betjenes av MS Lovund Express og MS Helgeland Express. MS Lovund Express har en kapasitet på 97 passasjerer og MS Helgeland Express har en kapasitet på 49 passasjerer og gods. Se oppdaterte påskeruter på atb.no. Les mer