Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Arbeidet med å bygge om Olav Tryggvassons gate til miljøgate har startet og dette medfører følgende endringer:

 • Holdeplassen Nova Kino fra sentrum stenges midlertidig fra 19. juni
 • Nattbusser flyttes fra fredag 22. juni til holdeplassene i Munkegata og Dronningens gate
 • Holdeplassen Søndre gate 22 flyttes medio juli til ny holdeplass «Olav Tryggvassons gate»

 

Arbeidet med å bygge om Olav Tryggvassons gate til miljøgate har startet, og medfører at holdeplassen Nova Kino fra sentrum stenges midlertidig fra 19. juni til medio juli. Alternative holdeplasser blir Munkegata/Dronningens gata og Bakkegata.

Holdeplassen Dragvoll mot sentrum (linje 9) oppgraderes til metrobuss holdeplass og flyttes midlertidig 50 meter nordover fra tirsdag 19.juni (se kart).

Holdeplassen Åsheim skole, i begge retninger, oppgraderes for metrobuss. Holdeplassen er stengt i perioden 27.11.17 til 15.6.18. Alternativ holdeplass blir Korsen, som vist i kart. Beklager de ulemper dette skaper for våre reisende. 

 

Holdeplassen Tonstadkrysset, til Heimdal, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges i perioden 11.06. – 24.06.  Alternativ holdeplass er Bjørndalsbrua. Reisende fra regionbuss som bruker overgang til bybuss henvises til holdeplassen Kroppanbrua. Vi beklager de ulemper dette medfører for våre reisende.

Holdeplassen Tvetestien fra sentrum oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen er stengt fra 15.juni og midlertidig holdeplass er etablert ca. 100 meter sørover, som vist på kart.

Holdeplassen Nyveibakken fra sentrum oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen er stengt fra 13.juni og midlertidig holdeplass er etablert ca. 100 meter mot sentrum, som vist på kart.

Grunnet veiarbeid i Lykkmarka blir holdeplassen Lykkmarka midlertidig stengt i perioden 02.05.18 kl 07.00 til 22.06.18 kl 16.00. Rute 3 og 103 kjører alternativ trasé via Parallellen. Alternative holdeplasser blir Halstein gård og Sjetnhaugan som vist på kart.

Holdeplassene Migosenteret begge retninger oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassene er stengt fra 8.mai og midlertidig holdeplasser er etablert ca. 100 m. lengre vest, som vist på kart.

Holdeplassene Bekkasinveien begge retninger skal oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassene er stengt fra 28. mai og midlertidig holdeplasser er etablert ca. 100 meter mot Kattem, som vist på kart.

På grunn av veiarbeid rundt Tanemskrysset vil holdeplassene Tanemskrysset flyttes midlertidig fra 22. mai til midlertidig vei mellom Brøttemsvegen og Tanemsbruvegen. (se kart)

Brøttemsvegen blir stengt mellom ny midlertidig vei og Tanemskrysset i perioden 22.mai til 27.mai. 

Tanemsmovegen blir stengt mellom ny midlertidig vei og Tanemskrysset i perioden 28.mai til 30.november

På grunn av veiarbeid ved gamle Ranheim skole flyttes holdeplassen Engstrømbakken fra sentrum 100 meter vestover, gjelder i perioden 23.mai til 29.juni (se kart)

16.05.2018 kl. 18:31: Vegen er nå åpnet for normal trafikk igjen. Forsinkelser må påregnes.

På grunn av bilbrann er E6 mellom Klett og City Syd midlertidig stengt. Rute 38, 310, 410 og 340 vil inntil videre kjøre via Heimdal Sentrum.

Stenging av Trollahaugen.

Brukseier Olsens vei stenges for gjennomkjøring ved nr 53 – 66 grunnet vegarbeid fra fredag 06.04.2018 til og med fredag 26.06.2018. Rute 11 kan dermed ikke kjøre rundt Trollahaugen og må snu i krysset Trollahaugen og Brukseier Olsens vei. Det opprettes midlertidig stopp i krysset i perioden. Holdeplassene Trollahaugen 2, 10, 46, 64 samt Brukseier Olsens vei 40 og 50 blir ikke betjent.

Holdeplassen Saupstadsenteret fra sentrum skal oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen blir stengt fra 8. mai og midlertidig holdeplass blir etablert 100 m. lengre vest ved Esso, som vist på kart.

Holdeplassen Buran, til sentrum, er stengt på grunn av forsøksprosjektet Innherredsveien hvor det innsnevres til to kjørefelt og gjennomkjøring kun tillates for kollektivtrafikk.

Alternative holdeplasser blir Strandveien og Rosendal, samt Biskop Sigurds gate.

Prosjektet Innherresveien:

Den 26.juni.17 ble Innherredsveien stengt for gjennomkjøring for alle kjøretøy unntatt busser, drosjer og motorsykler. Dette er et forsøksprosjekt som er vedtatt politisk både i kommunen og fylkeskommunen. Prosjektet skal vare i seks måneder og i forsøksperioden blir det innsnevret til to gjennomgående kjørefelt på hele strekningen. Som en del av prosjektet ble holdeplassen Buran, retning sentrum, lagt ned fra 13.7.17.

Holdeplassen Kattemsenteret fra sentrum, skal oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges 30. april. Alternative holdeplasser er Kattem og Bekkasinvegen, som vist på kart.

Holdeplassen til sentrum er ikke berørt av arbeidet.

Holdeplassen Husebytunet begge retninger, skal oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen blir stengt fra 2. mai til august. Alternative holdeplasser blir Saupstadsenteret og Bjørndalstoppen, som vist på kart.

Holdeplassen Husebytunet 1, Rute 6 og Rute 19 betjenes som normalt.

I forbindelse med anleggsarbeid ved Valset ferjekai og utfordringer med å snu buss i anleggsområdet, vil rute 421 avg kl. 07.30 starte avgangen fra krysset ved Kaldklova kl. 07.33 da denne avgangen ikke korresponderer med ferja.

Alle avganger som korresponderer med ferja kjører ordinær trase. 

I forbindelse med sprengningsarbeider kan veien stenges ved Sjøla i inntil 30 minutter. Dette er ved behov og vil ikke forekomme hver dag.

Entreprenør har mulighet til å stenge i følgende perioder:

mandag til torsdag fra 11 - 12 og fra 18 - 19, Fredag fra 11 - 12,  lørdag fra 11 - 15

Utenfor disse tidspunkt kan veien stenges i inntil 15 minutter.

Ved stengning må buss vente og forsinkelse må påregnes.

a-informasjon Tjenester

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferge

MS Terningen fikk tekniske problemer etter avgang Sandstad og vil gå direkte til Krsund. Det jobbes med alternativ transport for reisende Kjørsvikbugen - Edøy - Kristiansund Oppdatering vil følge Les mer

I forbindelse med spelet "Oda fra havet" og festivalen "Ut i havet" blir det satt opp følgende ekstraavganger:

«Oda fra havet» Mausund

Fredag 29.juni

 • Ekstratur fra Mausund kl 19:30

Lørdag 30. juni

 • Ekstratur fra Dyrøy kl 14:30 med retur fra Mausund kl 18:30.

Søndag 1 juli

 • Ekstratur fra Dyrøy kl 12:30 med retur fra Mausund kl 16:30
 • Ekstratur fra Dyrøy kl 17.00 med retur fra Mausund kl 20:15.

«Ut i havet» festival Mausund

Torsdag 5/7 

 • Ekstratur med Vetlefjord fra Dyrøy-Mausund kl. 10:30

Lørdag 7/7

 • Ekstratur med Frøyaferja fra Mausund-Dyrøy  kl. 08:30

Lørdag 7/7

 • Ekstratur med Vetlefjord fra Dyrøy kl 20.00

Søndag 8/7

 • Ekstratur med Frøyaferja fra Mausund kl. 09:30