Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Periode 1: 4.8. - 8.8. Klostergata

Klostergata stenges ved Samfundet onsdag 4. august t.o.m. søndag 8. august. Linje 25 vil da kjøre Strindheim via Buran og direkte til Pirterminalen. Linje 63 opprettes på strekningen Strindheim – Gløshaugen – Lerkendal. Se kart for detaljer. 

Periode 2: 9.8. - 13.8. Høgskoleringen

Høgskoleringen stenges mandag 9. august t.o.m. fredag 13. august. Linje 3 og 22 vil i perioden kjøre alternativ trasé via Lerkendal. Holdeplassen Gløshaugen blir ikke betjent i perioden. Alternative holdeplasser blir Høgskoleringen, Lerkendal gård og Hesthagen. Se kart for detaljer.

Linje 7706 kjører inntil videre ikke mellom Elvran og Ytteråsen. Dette frem til snuplassen ved Ytteråsen er utbedret. Arbeidet her forventes å være ferdig i løpet av august. Linje 7706 vil deretter betjene Ytteråsen igjen.

I forbindelse med anleggsarbeid ved Trondheim Sentralstasjon vil ikke holdeplassene i gata ved Trondheim Sentralstasjon lenger være i bruk. Holdeplassene flyttes inn under parkeringstaket og plassering av holdeplasser er som vist i kart

Nattbuss- og nattrikktilbudet opphører fra og med fredag 13. mars og inntil videre.

Fv455 stenges grunnet vegarbeid mandag 28. juni. Linje 455 må kjøre alternativ trasé via Kråkmo mens arbeidet pågår. Det settes opp bestillingstransport mellom Hindrem og Vanvikan mens vegen er stengt.

Bestillingstransport:
• Ring telefon 07417 eller 757 71 861
• SMS: Send kodeord 07417 til telefonnummer 2401. Bestilling på SMS mottas kun innenfor åpningstidene. Merk at bestillingen ikke er gjennomført før du har mottatt bekreftelse.

Rutetabell:
https://www.atb.no/getfile.php/1390824-1624274207/Rutetabeller/21_region_sommer/AtB_Linje455.pdf

 

Arbeidet i Ole vigs gate har utsatt oppstart til 14. juni. Rute 310 vil likevel kjøre alternativ trasé som beskrevet under fra mandag 7. Linje 601 og skoleruter vil kjøre normalt frem til 14. juni.

Ole Vigs gate stenges i øvre del i forbindelse med vegarbeid. Dette fra 7. juni og ca. 5 måneder fremover. Holdeplassene Halsen U. og Sigur Jarls veg vil stenges mens arbeidet pågår. Linje 310, 601 og skolebusser må derfor endre trasé.

Skolerutene flyttes til midlertidig holdeplass i Evjevegen. Linje 601 og 310 vil kjøre Ringvegen – E14 – torget og videre til stasjonen. Midlertidig holdeplass for 601 og 310 opprettes i Ringvegen ved E14. Torget betjenes også i begge retninger.  Se kart for detaljer.

 

Endringer på holdeplasser fra 3.mai klokken 21.00

  • Bjørndalsbrua fra sentrum er åpen.
  • Bjørndalstoppen fra sentrum flyttet 50m lengre vest.
  • Bjørndalstoppen mot sentrum er stengt i ca 4 måneder.
  • Bjørndalsbrua mot sentrum er åpen.

I forbindelse med stenging av Osloveien og Sluppen bru vil linje 20 kjøre mellom Grillstad og Øya fra mandag 15.mars, holdeplassene mellom Studentersamfundet og Romolslia vil ikke bli betjent av linje 20. Reisende til og fra Romolslia henvises til bydelsbuss linje 120 som vil kjøre mellom Romolslia og Tonstadterminalen, der det er omstigning til og fra Metrobuss. 

 

 

Fra 19.mars kjører linje 120 via Gamle Okstadbakken begge retninger til og fra Romolslia, avganger fra Tonstadterminalen til Romolslia betjener holdeplassen Selsbakk.

I forbindelse med arbeidet på E6 mellom Ranheim og Hell vil det i perioder oppstå forsinkelser og omkjøring for våre linjer på strekningen. Se egen artikkel for ytterligere informasjon på atb.no/E6ost.

Holdeplassen betjenes ikke inntil videre. Dette grunnet trafikale utfordinger på stedet.

a-informasjon Tjenester

En feil hos enkelte banker fører til at noen kunder opplever å ikke få betalt med bankkort ved kjøp av billetter i appen AtB Mobillett, eller ved påfylling av AtB Mobillett konto. Betaling med Vipps skal fungere som normalt, men Vipps melder om at noen få kunder har hatt problemer. Betaling med telefonregning og betaling med saldo på AtB Mobillett konto skal fungere som normalt.

Dersom du opplever at ditt valgte betalingsmiddel i AtB Mobillett ikke fungerer, forsøk å benytte et av de andre alternativene. Vi anbefaler Vipps eller telefonregning.

Ta kontakt med din kortutsteder om du stadig opplever problemer.

LES MER: Nytt EU-direktiv for betaling

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferge

Grunnet kapasitets problemer før anløp Mausund 1550 går Vetlefjord direkte til Dyrøy, og reisende henvises til neste avgang. Les mer
MS Vetlefjord melder om ca. 45 min. forsinkelse i rute grunnet mye last. Det må påregnes noe forsinkelse videre utover dagen. Passasjerer bes om å møte til normal oppsatt rutetid. Les mer
Avg 2145 utføres med taxi for båt grunnet bergings assistanse på sjøen. Les mer
MF Levanger går inn i rute for MF Ytterøy grunnet servicearbeid fra 21. juli kl. 20:00 og frem til fredag 23. juli kl. 10:30. Les mer
MF Ytterøy melder om ca 15 minutter forsinkelse grunnet stor trafikk og dårlig vær. Forsinkelsen vil vedvare frem til avg 20:00, som forventes å gå som normalt. Reisende oppfordres å møte til oppsatt rutetid. Les mer
Skei (Leka) - Gutvik Det blir utført ekstratur fra Skei 11:30 med retur fra Gutvik 11:50. Les mer