a-informasjon Tjenester

Trondheim kommune og Statens vegvesen bytter ut og oppgraderer alle leskur i Trondheim i 2018 og 2019. Dette fører til at enkelte holdeplasser midlertidig mangler sanntidsskjerm eller at skjermen i en periode ikke viser reiseinformasjon. AtB jobber med å få på plass sanntidsskjermer der de mangler så snart som mulig.

Vi anbefaler å benytte appen AtB Reise for sanntidsinformasjon på mobilen.

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Holdeplassen Strindheim 2 på tur ut fra sentrum, oppgraderes for Metrobuss.Alternative holdeplasser Strindheim og Strindheim skole.

Ny startholdeplass for rute 4 er Strindheim 2 retning sentrum, samme holdeplass som brukes til avstigning.

Holdeplassen Ladeveien retning Lade midlertidig stengt i perioden 19. november til 31. mars 2019 da det bygges ny gang og sykkelvei, alternative holdeplasser blir Stiklestadveien og Harald Hårfagres gate.

 

Lørdag og søndag

Fra sentrum K1

09.50 

10.50

11.50

 

Fra skistua

15.15  Lørdag og søndag

16.15  Søndag

 

 

Holdeplassen Berg studentby, fra sentrum, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges 14. januar klokken 18.00. Midlertidig holdeplass for rute 5 blir i Strindvegen som vist på kart.Rute 60 og 66 blir nærmeste holdeplass Lerkendal gård.

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferje

Rute 870 Brekstad - Valset: 

Som følge av dåpssermoni på fartøyene mandag 18 februar blir følgende avganger innstilt.

Fra Brekstad 13:00, 13:30 og 14:30.

Fra Valset 13:30 14:00 og 15:00

Vi beklager de ulemper dette medfører for de reisende.

MS Trondheimsfjord2 innstiller avgang kl. 22:55 fra Vanvikan og avgang kl. 23:30 fra Trondheim grunnet værforholdene. Alternativ transport med buss både fra Vanvikan og Trondheim. Les mer
Oppdatert informasjon for passasjerer med MS Tyrhaug fra Brekstad til Trondheim via Hysnes med avgang kl. 19:00. Dessverre er avgangen innstilt grunnet værforholdene. Det settes opp alternativ transport med buss fra Brekstad kl. 19:00 til Trondheim. Alternativ transport med taxi fra Brekstad til Hysnes kl. 19:00. Alternativ transport med taxi fra Hysnes til Trondheim kl. 19:10. Les mer
MS Trondheimsfjord1 innstiller avgang fra Trondheim til Brekstad kl. 18:45, samt avgang fra Brekstad kl. 20:00. Passasjerer fra Trondheim til Lensvik og Brekstad henvises til neste hurtigbåt avgang kl. 21:00. Passasjerer fra Brekstad kl. 20:00, kjøres med buss kl. 20:00 fra Brekstad. Les mer
Minner om at MS Trondheimsfjord2 innstiller avgang Trondheim - Vanvikan og inntil videre, fra og med avgang kl. 15:00. Alternativ transport med buss settes opp til hver avgang. Les mer
MS Trondheimsfjord2 innstiller avgang Trondheim - Vanvikan og inntil videre, fra og med avgang kl. 15:00. Alternativ transport med buss settes opp. Les mer
MS Tyrhaug innstiller avgang kl. 16:30 fra Trondheim til Kristiansund grunnet værforholdene. Det settes opp alternativ transport med buss fra Trondheim til Lenvik, Sandstad og Brekstad avg. 16:30. Passasjerer til Kristiansund henvises til rutebuss fra Trondheim sentralstasjon kl. 17:05, rutenr. 905. Les mer