a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Vegarbeid ved gangsti medfører at holdeplassen Leinum østgående retning flyttes midlertidig fra 24.9.

På grunn av vegarbeid flyttes holdeplassen Isdamvegen retning Torgård.

Gjelder fra mandag 23.09

 

I forbindelse med ombygging av holdeplassen Sandmoen E6 må denne flyttes inn på Vektstasjonens sitt område mens arbeidet pågår, fra mandag 16.09 tom torsdag 19.09.

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferje

MS Trondheimsfjord I i rute 805 betjener avg 06:20 fra Trondheim og 07:30 fra Brekstad mandag 14. Oktober. Dette medfører kapasitetsendring fra 274 til 130 passasjerer. Les mer
På grunn av årlig verkstedopphold på MF Frøyaferja fra mandag 14. oktober til og med 20. oktober vil det bli følgende avvik fra rutetabellen: Avgangen kl. 07.00, mandag 14. oktober til torsdag 17. oktober, fra Dyrøy flyttes til kl. 08.20 med følgende avgangstider underveis: - Avgang Mausund kai kl. 08:40 - Ankomst Sula ferjekai kl. 09:00 - Avgang Sula ferjekai kl. 09:05 - Avgang Mausund kai kl. 09:30 - Ankomst Dyrøy kai kl. 09:50 Avgangen kl. 10.00, mandag 14. oktober til fredag 18. oktober, fra Dyrøy har endret avgangstider underveis: - Ankomst Sula ferjekai kl. 10.25 - Avgang Sula ferjekai kl. 10.30 - Avgang Mausund kai kl. 10.55 - Ankomst Dyrøy kl. 11.15 Avgangen kl. 14.25, lørdag 19. oktober, fra Dyrøy har endret avgangstider underveis: - Avgang Mausund kai kl. 14.45 - Ankomst Sula ferjekai kl. 15.10 Dette medfører også kapasitetsendring på antall biler. For antall biler per avgang se rutetabell på atb.no/batruter Les mer