a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Hølskoleringen er åpnet etter bilulykke og rute 5 og 22 kjører ordinær rute.

Holdeplassene Studentersamfundet i Klostergata, begge retninger blir stengt midlertidig grunnet vegarbeid. Holdeplassene stenges i perioden 30.07. – 31.08.  Alternative holdeplasser er øst for Kronprinsesse Märthas allé som vist i kart.

Grunnet veiarbeid i Lykkmarka blir holdeplassen Lykkmarka midlertidig stengt i perioden 02.05.18 kl 07.00 til 17.08.18 kl 16.00. Rute 3 og 103 kjører alternativ trasé via Parallellen. Alternative holdeplasser blir Halstein gård og Sjetnhaugan som vist på kart.

Holdeplassen Studentersamfundet fra sentrum åpnes onsdag 15.08 og vil bli betjent fra første avgang. 

Holdeplassen mot sentrum stenges i perioden 23.07. kl. 22.00 – 31.08.  Alternativ holdeplass er ved Snorres Gate som vist i kart.

OBS! For rutene 7, 19, 88, 89, 320, 330, 350, 450, 470 og 480 avganger som betjener St.Olavs hospital, er det ikke opprettet alternativ holdeplass. Nærmeste holdeplass er St.Olavs hospital og Prinsen kinosenter.

Holdeplassen Åsheim skole, i begge retninger, oppgraderes for metrobuss. Holdeplassen er stengt og alternativ holdeplass blir Korsen, som vist i kart. Beklager de ulemper dette skaper for våre reisende. 

 

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferge

Alternativt ruteoppsett blir dermed som følger: Vetlefjord går som normalt avg 09:00 Sula - Mausund - Dyrøy. Ekstratur Dyrøy - Mausund kl 09:50 Ekstratur Mausund - Dyrøy kl 10:10 Avg 10:05 Dyrøy - Halten vil gå forsinket kl 10:25. Reisende til/fra Sørburøy og Gjæsingen henstilles til å benytte avgang 10:25 fra Dyrøy, 15:10 fra Sørburøy og 15:35 fra Gjæsingen. Dette pga at det kan bli aktuelt å kansellere rutetur 16:15/17:10 dersom utfordringer vedvarer. Reisende fra Sula henstilles til å benytte Vetlefjords avgang 09:00. Reisende fra Mausund henstilles til å benytte oppsatt ekstratur. Ny oppdatering vil følge i morgen formiddag for løsning på trafikk resten av dagen. Les mer
Grunnet mannskapsmangel kanselleres avgangene kl.0620 fra Trondheim og kl.0730 fra Brekstad Torsdag 26. juli. Reisende fra Trondheim kl. 0620 henvises til avgang kl.0810. Reisende fra Hysnes til Brekstad henvises til avgang kl.0855. Reisende fra Brekstad kl 0730 henvises til tidligere avgang kl.0615 eller kl.1035. Reisende fra Hysnes til Trondheim henvises til buss nr.450 kl. 0823 fra Hysnes helsefort. Reisende fra Lensvik til Trondheim henvises til tidligere avgang kl.0640 Les mer