Viktig melding

Finn ut hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

På grunn av vegarbeid i krysset Alf Godagers veg – Mikkelvegen – Paul Skolemesters veg vil det bli avvikende kjøring i perioden 29. juni til 27. juli

Linje 10 og Linje 24 kjører avvikende via Mikkelvegen - Skjetnemarkvegen - Øvre Sjetnehaugan. Holdeplassen Paul Skolemesters veg vil ikke bli betjent, det opprettes midlertidig ende/start holdeplass i Mikkelvegen som vist i kart.

 

Linje 45 kjører avvikende via Mikkelvegen - Egganvegen på tur til Sjetnemarka. Holdeplassen Paul Skolemesters veg vil ikke bli betjent, det opprettes midlertidig holdeplass i Mikkelvegen som vist i kart.

 

 

På grunn av fremkommelighetsproblemer i Anne-Kath Parowsveg kjører alle busser via John Aaes veg. Holdeplassene City Syd østre/vestre blir betjent som normalt. Dette gjelder i begge retninger.

Granåsvegen stenges ved Granåsen Gård i perioden 22. juni til 10. august, linje 10 får derfor midlertidig endeholdeplass ved Sildråpevegen. Linje 910 betjener i perioden strekningen Sæterbakken – Lohove med omstigning til linjene 3, 12 og 14.

Holdeplassene Granåsen Gård, Ramstad og Stokkan betjenes ikke, alternative holdeplasser; Sildråpevegen og Stokkhaugen.

Tillerterminalen midlertidig stengt, grunnet ferdigstillelse av infrastruktur og bygging av ny rundkjøring i krysset Østre Rosten/Anne-Kath Parows veg.

Omstigningholdeplass for linjene: 1,16,23,50,71 og 72 blir holdeplassene City Syd østre og vestre.

Linje 23 : Ny trasè via John Aaes veg deretter ordinær trasè, benytt holdeplassene City Syd østre og vestre.

Linje 72: Nytt startsted blir holdeplassen City Syd Vestre .

 

 

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferje

Atb.no er nå oppdatert med informasjon om at man kan bruke t:kort, bankkort og ferjekort, i tillegg til mobilen, for å kjøpe billett på hurtigbåt og ferje i Trøndelag. Se atb.no/korona eller atb.no/billett for oppdatert info. Les mer
Atb.no er nå oppdatert med informasjon om at man kan bruke t:kort, bankkort og ferjekort, i tillegg til mobilen, for å kjøpe billett på hurtigbåt og ferje i Trøndelag. Se atb.no/korona eller atb.no/billett for oppdatert info. Les mer
Atb.no er nå oppdatert med informasjon om at man kan bruke t:kort, bankkort og ferjekort, i tillegg til mobilen, for å kjøpe billett på hurtigbåt og ferje i Trøndelag. Se atb.no/korona eller atb.no/billett for oppdatert info. Les mer
MF Leka er tilbake i drift. Det vil bli gått turer for å ta unna trafikk før ruten opptas. Les mer
Rute 820/825 Dyrøy - Øyrekken kjører nå med tilnærmet full kapasitet. Alle seter i reiseretningen kan benyttes. Ikke sitt ansikt mot ansikt, med mindre dere er fra samme husstand. Hold avstand og hold til høyre ved av- og påstigning. Ikke reis hvis du føler deg syk. Ha god hoste- og håndhygiene. Hold avstand og vis hensyn til andre reisende. Les mer
Det vil bli båtbytte på sambandet i dag. Det beregnes avgang fra Skei kl 1440 med MF Leka. Les mer
Grunnet kort teknisk opphold innstilles avg 0830 fra Gjerdinga og 0845 fra Eidshaug. Det forventes normal ruteproduksjon fra avg 1415. Les mer