a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Holdeplassen Fillan busstasjon stengt fra 26.oktober klokka 15.15 til første buss 29.oktober.

Midlertidig holdeplass er etablert i sentrumsgata i Fillan sentrum, som vist på kart.

Steinanveien stengt for gjennomkjøring retning Dragvoll/Risvollan fra 22.oktober til 26.november og holdeplassene Heggdalen og Gryta mot Dragvoll blir ikke betjent.

  • Rute 9 og Rute 17 kjører avvikende trasé via Jonsvannsveien og Dragvoll retning Dragvoll, holdeplassene Heggdalen, Gryta, Lohove og Estenstadveien blir ikke betjent.
  • Rute 888 kjører avvikende trasé via Jonsvannsveien og Dragvoll retning Steinåsen, holdeplassene Heggdalen og Gryta blir ikke betjent, se ny rutetabell (PDF, 81KB) for avgangstider.
  • Rute 94 kjører avvikende trasé via Jonsvannsveien og Dragvoll etter passering Voll-gård, holdeplassene Heggdalen og Gryta blir ikke betjent.

Rute 340: Avgangen 06:40 fra Trondheim S til Støren er ca. 35 minutter forsinket på grunn av trafikkulykke på Melhus.

 

På grunn av veiarbeid kjører rute 5, 22 og 155 i perioden 15.oktober til og med 21.oktober avvikende trasé via Elgeseter gate – Strindvegen. Dette medfører at holdeplassene Studentersamfundet i Klostergata, Høgskoleringen, og Gløshaugen syd ikke blir betjent av rutene 5, 22 og 155 i denne perioden, se kart for avvikende trasé og alternative holdeplasser.

Grunnet veiarbeid er Værestrøa stengt fra 22.oktober, holdeplassene Værestrøa og Væresbakken betjenes ikke. Ny midlertidig holdeplass på tur ned FV-6672 ved innkjøring til Værestrøa, se kart.  

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferge

I perioden hvor MS Tyrhaug er på verksted, skal MS Ladejarl inn som reservefartøy. Trondheimsfjord I vil dermed betjene avganger som Ladejarl normalt betjener.

Dette fører til at kapasiteten endres fra 275 til 130 passasjerer på følgende avganger:

  • Fra Trondheim: mandag kl 06.20, torsdag kl 14.45, og fredag kl 14.45 og kl 17.05. 
  • Fra Brekstad: mandag kl 07.30, torsdag kl 15.55 og fredag kl. 15.55 og kl 18.15. 

Finn rutetabell for rute 805 Trondheim - Hysnes - Brekstad.

AtB ber kundene som reiser med båt mellom Trondheim og Brekstad om å ta høyde for disse endringene ved planlegging av reiser. 

Det blir noe forsinkelse på avg kl. 16:00 fra Trondheim grunnet tekniske problemer. Reisende oppfordres likevel til å møte opp til oppsatt rutetid. Les mer
MS Vetlefjord går noen minutter forsinket fra Dyrøy på avgang kl. 11:25 grunnet venting på Buss. Forventet avgang kl.11:45. Forsinkelsen vil vedvare utover ettermiddagen. Reisende bes møte til oppsatt rutetid Les mer