Refundere enkeltbillett

I artikkelen om Når kan du få billetten din refundert? finner du vilkårene for refusjon.

Har du gyldig refusjonsgrunnlag og ønsker å søke, må du sende følgende informasjon og dokumentasjon via vårt kontaktskjema:

Appen AtB 

  • Kundenummer. 
  • Navn og mobilnummer.
  • Kvittering eller OrdreID.

AtB Mobillett

  • Navn og mobilnummer.
  • Er billetten betalt over mobilregning, behøver vi kontonummer og kopi av legitimasjon.

Enkeltreiser fra t:kort med "klippekort" for buss og trikk

  • Navn, adresse og telefonnummer.
  • Bankkontonummer og kopi av legitimasjon.
  • Kvittering eller OrdreID.