Når kan du få billetten din refundert?

Du ikke skal reise med oss lenger

  • Hvis du for eksempel flytter, blir sykemeldt eller endrer reisemønster. Dette må dokumenteres i søknaden.

Påvist feil hos teleoperatør, i appen AtB, AtB Mobillett eller med reisekortet t:kort

  • Ved påvist feil refunderer vi dersom feilen fører til at du blir belastet flere billetter enn forsøkt kjøpt.

Kjøp av feil reisestrekning eller passasjerkategori

  • Vi kan refundere feilkjøpt billett ved kjøp av ny korrekt billett. Refusjonen blir beregnet fra du kjøper ny billett.

Verdi (reisepenger) fra tidligere billettsystem

  • Gjenværende verdi (reisepenger) i t:kort som tidligere ble benyttet på buss kan refunderes til bankkonto.

Saldo fra Mobillettkonto

  • Gjenværende saldo på Mobillettkonto kan refunderes til bankkonto.

Merk følgende:

  • Selve refusjonsbeløpet beregnes fra den dagen vi mottar forespørsel om refusjon fra deg. 
  • Ved feilkjøp vil beløpet beregnes fra du kjøper ny korrekt billett.
  • Refundert billett blir ugyldig/kansellert og vil ikke kunne benyttes.
  • Utbetalinger refunderes hovedsakelig direkte tilbake til betalingsmiddelet som ble benyttet ved kjøp. Alternativt kan utbetalingen skje til et kontonummer.
  • Vi utbetaler ikke kontanter.