Hvis eleven mangler gyldig reisebevis

Glemt reisebevis

Hvis elever i grunnskolen har vært uheldig og glemt t:kortet hjemme, sier eleven ifra til sjåføren og får bli med bussen til skolen uten å betale. Eleven kontakter skolen for å få låne et reservekort til hjemturen. Elever i videregående skole må selv kjøpe billett begge veier.

Mangler reisebevis

Elever under 15 år, som mangler reisebevis, får utdelt et informasjonsskriv med til elevens foresatte om viktigheten av å ha med gyldig reisebevis på reisen.

Det er kun elever fra 15 år som får gebyr. Reiser eleven uten gyldig reisebevis, får eleven et administrasjonsgebyr på 150 kr som skolen fakturerer elevens foresatte.

For andre reisende uten gyldig billett følges ordinære gebyrsatser i henhold til transportvedtektene.