Gebyrer

  • Voksne: 750 kr
  • Mindreårige: 15–16 år: 500 kr, 17 år: 750 kr
  • Misbruk eller forfalsking av billett: 1500 kroner, og billetten blir inndratt. Dersom du forfalsker en billett vil du også bli politianmeldt.

Manglende rabattbevis: Tilleggsavgift på grunn av manglende rabattbevis under billettkontroll kan reduseres til kr 150,- dersom gyldig rabattbevis, ID og gebyr fremvises innen sju (7) dager hos AtB kundesenter.

Les mer i Transportvedtekter for AtB