Militær

Vernepliktige i førstegangstjeneste betaler 50 % av enkeltbillett voksen mot fremvisning av tjenestebevis. På øvrige billettyper gjelder voksenpris.

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt hvis personalet ber om det. Uten gyldig bevis vil du få gebyr i en billettkontroll.