Voksen

Du betaler voksenpris dersom du ikke tilhører en rabattert gruppe.

Kategorien voksen gjelder fra 20 år til og med 66 år.