Hvem kontakter jeg om jeg oppdager feil?

Dersom du opplever feil eller mangler på din sykkelboks, vennligst rapporter dette snarest i appen SafeBikely.

Parker aldri sykkelen din i en boks dersom det foreligger mistanke om feil eller mangler på boksen eller låsen. Tyveri eller skader på eiendeler vil i ingen tilfeller erstattes av AtB.

 • SafeBikely laster du enkelt ned via Google Play eller App Store.

  1. Registrer ny bruker og aktiver den via tilsendt SMS - kode.
  2. Reserver skap med ønsket lokasjon på kartet. 
  3. Stå ved sykkelskapet ditt og lås opp med "åpne" i appen. Bekreft ved å trykke på sykkel-ikonet.
  4. Rygg inn sykkelen i boksen og sjekk at døren er lukket ordentlig. 
  5. Ta ut sykkelen, og trykk "Avslutt". Sørg for at døren er lukket ordentlig. 

  Merk at låsen på døren er åpen i 10 sekunder om gangen, og du kan låse opp så mange ganger du vil så lenge man har en aktiv parkering. Du beholder din parkering inntil leien er avsluttet. 

 • Dersom du opplever feil eller mangler på din sykkelboks, vennligst rapporter dette snarest i appen SafeBikely.

  Parker aldri sykkelen din i en boks dersom det foreligger mistanke om feil eller mangler på boksen eller låsen. Tyveri eller skader på eiendeler vil i ingen tilfeller erstattes av AtB.

 • Nei, forsikring er ikke inkludert i prøveperioden. Man er selv ansvarlig for at boksene er ordentlig lukket og låst før man etterlater sykkelen sin, så ikke uvedkommede får tilgang. 

 • I prøveprosjektet finnes det 10 sykkelbokser som vil rullere på utvalgte testbrukere. Dersom alle boksene er opptatte, må man vente til en blir ledig. Du kan reservere en boks opptil én time før du skal parkere. 

 • Avtalen gjelder for den perioden sykkelboksene er plassert i kommunen, og opphører uten forsvarsel når sykkelboksene er flyttes til en ny plassering. 

  Du kan selv si opp avtalen når som helst i løpet av avtaleforholdet. 

  AtB har rett til å si opp avtalen dersom avtalen blir misligholdt. Du kan bli erstatningsansvarlig for skader som du påfører AtBs eller andres eiendom. 

 • Bruk av boksene er gratis, men ved sammenhengende bruk over 24 timer vil det påløpe et gebyr på 50,- per time som sykkelboksen er i bruk. Merk at du må registrere gyldig betalingskort selv om det er gratis å benytte boksen.

 • Oppstår det problemer under leieforholdet har SafeBikely direkte support i appen, samt avtale med Securitas. 

  Av sikkerhetsmessige årsaker vil du få tildelt en tilfeldig sykkelboks slik at man ikke er garantert å få samme sykkelboks. Det er derfor viktig at man tar ut sykkelen og eventuelt andre eiendeler før man avslutter parkeringen. Skulle du oppleve at parkeringen er avsluttet før du tok ut sykkelen, vennligst rapporter dette i appen SafeBikely.