Manglende oppmøte

Eleven møter ikke til avtalt tid

Eleven må selv skaffe skyss og dekke kostnadene. Sjåføren venter i opptil fem minutter. Hvis eleven gjentatte ganger ikke møter til avtalt tid, kan man risikere å få skyssen avsluttet. 

Operatør møter ikke til avtalt tid

Operatør varsler de foresatte og skolen ved forsinkelser eller innstillinger. Ved innstillinger har operatøren ansvar for å ordne eller avtale annen skyss.

Refusjon

Ta kontakt med skole@atb.no. Reisegaranti gjelder ikke.