Forlengelse

Har du behov for å forlenge perioden med medisinsk midlertidig skoleskyss, sender du inn ny dokumentasjon til skolen. Hvis du ikke rekker å få forlenget periode før inneværende periode avsluttes, må du selv dekke kostnadene for transport.