Avbestilling

Du må avbestille inntil 60 minutter før avtalt hentetid. Ved avbestilling må du ringe til operatør, ikke sjåfør. Hvis skyssen til skolen på morgenen avbestilles, blir retur fra skolen automatisk avbestilt dersom annet ikke avtales med operatør. Hvis skyssen ikke avbestilles gjentatte ganger, kan det før til at skyssen avsluttes.

Kontaktinformasjon ved avbestilling

Merk: Ved anrop, tastevalg 1 - 3 - 1 for ITS Trondheim kommune.
Tastevalg 1 - 3 - 2 for andre kommuner.

Flexireiser.no (datterselskap av TrønderTaxi)

Telefon: 07373, tastevalg 3 for skoleavdeling.
E-post: skolekjoring@trondertaxi.no

NorgesTaxi

Telefon: 959 51 700
E-post: skole.trondheim@cabonline.com

TrønderTaxi

Telefon: 07373 (tastevalg 3 for skoleavdeling)
E-post: skolekjoring@trondertaxi.no
Chat: TrønderTaxi chat (se etter snakkeboblen til høyre)