Selbu

Reis med buss og fleksibel transport.

Når du skal reise i, eller til og fra Selbu, kan du bruke regionlinjer og fleksibel transport. I tillegg kan du reise med skolelinjer som også fungerer som lokallinjer.

Dette blir nytt fra 7. august

  • Linje 330 blir linje 430 (Trondheim) - Stjørdal - Selbu - (Tydal).
  • Linje 430 går i hovedsak mellom Selbu og Stjørdal, og det er lagt opp til omstigning til nye linje 311 på Stjørdal for videre reise mot Trondheim. Det vil fortsatt være noen avganger som går direkte til Trondheim uten omstigning.
  • Antall avganger på linje 535 mellom Selbu og Tydal blir som dagens tilbud, men med en justering i avgangstider.
  • Fleksibel transport til og fra utvalgte avganger på linje 430 mellom Trondheim og Tydal. I tillegg kan du bestille transport til og fra Selbu sentrum to ganger i uka.