Namsos

Reis med buss, båt og fleksibel transport.

Trykk på kartet for å åpne pdf i ny fane.

Når du skal reise i, eller til og fra Namsos, kan du bruke bylinje, regionlinjer og hurtigbåt. Linje 680 har flere overgangsmuligheter til og fra toget på Steinkjer stasjon og til og fra hurtigbåt 980 på Namsos skysstasjon. For å reise kollektivt til og fra øvrig kollektivtrafikk kan du bestille fleksibel transport. I tillegg kan du reise med skolelinjer som også fungerer som lokallinjer.

Dette blir nytt fra 7. august

 • Fleksibel transport til og fra utvalgte avganger på linje 680 mellom Namsos og Steinkjer på Klinga (fra Romstad).
 • Linje 608 utgår. Tre avganger om morgenen og en avgang ettermiddag på linje 608 er flyttet til nyopprettet linje 783.
 • Linje 609 vil kjøre større deler av døgnet med ekstra avganger på kveldstid hverdager og ettermiddag lørdager.
 • Linje 660 har kun avganger til og fra Namsos fredag og søndag. På hverdager kan du benytte linje 695 til Namsos.
 • Det er en ny avgang på linje 665 fra Namsos til Lund.
 • På linje 680 Levanger - Steinkjer - Namsos blir det flere avganger og nye avgangstider alle dager.
 • Linje 685 Høylandet - Namsos legges ned. Avgangene flyttes til linje 695.
 • Linje 695 får flere avganger mot Overhalla på hverdager. 
 • Linje 695 får en ekstra kveldsavgang kl. 18:30 fra Namsos til Høylandet på hverdager.
 • Linje 782 får en ekstra ettermiddagsavgang Namsos - Sørenget.
 • Skolelinje 7803 fjernes og turene legges inn i linje 783.