Snåsa

Reis med buss og fleksibel transport i kombinasjon med tog.

Når du skal reise i, eller til og fra Snåsa, kan du bruke regionlinjer og tog i kombinasjon med fleksibel transport. I tillegg kan du reise med skolelinjer som også fungerer som lokallinjer.

Dette blir nytt fra 7. august

  • Linje 612 kjører alle hverdager, ikke kun skoledager.