Grong

Reis med buss og fleksibel transport i kombinasjon med tog.

Når du skal reise i, eller til og fra Grong, kan du bruke regionlinjer og tog i kombinasjon med fleksibel transport. I tillegg kan du reise med skolelinjer som også fungerer som lokallinjer.

Dette blir nytt fra 7. august

  • På linje 610 utgår avgang kl. 06:30 fra Grong stasjon til Jule og avgang kl. 12:45 fra Skåle til Grong stasjon.
  • Linje 611, endringer i antall avganger. Enkelte avganger erstattes av fleksibel transport. I tillegg er avgangstider justert for korrespondanse med linje 690 og 695.
  • Linje 612 kjører ikke lenger kun på skoledager, men også ved skolefri.
  • Linje 615, endringer i avganger. I tillegg er avgangstider justert for korrespondanse med tog. 
  • Endringer i avgangstider på linje 690. Avgang 06:30 Grong – Steinkjer er flyttet fram til 06:05 for korrespondanse med tog på Steinkjer stasjon. 
  • Linje 685 Høylandet - Namsos legges ned. Avgangene flyttes til linje 695.
  • Endringer i avgangstider på linje 695 søndag. Avgang 19:45 fra Grong og 21:45 fra Namsos utgår.