Åfjord

Reis med buss og fleksibel transport.

Når du skal reise i, eller til og fra Åfjord, kan du bruke regionlinjer i kombinasjon med fleksibel transport. I tillegg kan du reise med skolelinjer som også fungerer som lokallinjer.

Dette blir nytt fra 7. august

  • Fleksibel transport til og fra utvalgte avganger på linje 452 mellom Osen og Vanvikan (Trondheim) både fra Bessaker og fra soner rundt Åfjord sentrum (Stjern, Flenstad, Lauvøya), og transport til og fra Roan sentrum og Åfjord sentrum to ganger i uka tur/retur.
  • Linje 350 får nytt linjenummer 452 (Sandviksberget -) Åfjord - Vanvikan (- Trondheim).
  • Linje 452 får nye avganger mandag til lørdag og justering av avgangstider alle dager. Enkelte avganger vil korrespondere med rute 810 slik at reise til Trondheim kan foregå enten med buss hele veien eller med en kombinasjon med buss og båt.
  • Avgangstidene på linje 591 er justert.
  • Skolelinjer 5901, 5902, 5903 og 5905 erstattes av nye avganger på linjer 592, 593, 594 og 596.
  • Avgangstidene på linje 595 er justert for å ivareta korrespondanse med linje 452.