Grunnskole og videregående skole

For grunnskole og videregående skole blir det meste likt som i dag. Her finner du det du trenger å vite i forkant av skolestart, og denne siden oppdateres fortløpende frem mot august.

Dette blir nytt

Det vil kjøres helt nye busser, og noen regionlinjer vil få endringer i rutetider, traséer og linjenummer. Elever som reiser med regionlinjer til og fra skolen kan se eventuelle endringer for tilbudet i sitt område fra 7. august 2021.

Dette blir likt som i dag

Du vil fortsatt reise, betale og søke om skoleskyss på lik måte som i dag.

Elever med fri skoleskyss

Elever i Trøndelag kan ha rett til fri skoleskyss, og det vil fortsatt være Trøndelag fylkeskommune og bostedskommune som vedtar dette. Skoleelever benytter fortsatt både egne skolelinjer i tillegg til regionlinjer. Skolelinjene vil ikke ha endringer av praktisk betydning til og fra skole, og vil som i dag tilpasses skolestart- og slutt.

Billetter og betaling

Informasjon om billettering som elev med fri skoleskyss kommer nærmere skolestart. Elever som ikke har rett på fri skoleskyss kan kjøpe billett på samme måte som andre reisende. Billett kan fra august kjøpes med en helt ny app hvor du også kan planlegge reisen. Den vil erstatte dagens apper AtB Reise og AtB Mobillett. Billett kan også kjøpes med reisekort, bankkort og ved å betale kontant – slik som i dag.

Skolelinjer = lokallinjer

Skolelinjene kan brukes av alle. Linjene er spesielt tilpasset elevenes skoledager og går ikke ved skolefri, men så lenge du har gyldig billett er du velkommen om bord.

LES MER: Se alt om skoleskyss.