Slik kjøper du billett

Finn informasjon om hvordan du kjøper billett for å reise med buss, båt, tog og fleksibel transport i Trøndelag.

Forutsigbar informasjon om reisemuligheter og kjøp av billett er to viktige forutsetninger ved kollektivreisen. AtB har som mål at disse tjenestene skal være tilgjengelige og enkle å forstå og bruke.

Vi oppgraderer!

Vi oppgraderer til et nytt billettsystem som innebærer både ny app, ny nettbutikk og nye kortlesere på holdeplass og om bord. Vi jobber nå med å utvikle en ny reiseassistent for våre kunder som samler reiseinformasjon og billettkjøp på ett sted. Dette gjør vi i tett samarbeid med kundene våre.

I tillegg til den nye appen vil du fortsatt kunne se rutetabeller på atb.no og kjøpe billetter med reisekort, bankkort og ved å betale kontant – som i dag.

Appen AtB

Appen AtB er utviklet spesielt for reisende i Trøndelag og skal etter hvert dekke alle behov du måtte ha som reisende. Nå erstatter appen AtB dagens AtB Reise for reiseplanlegging, og på sikt vil den også erstatte AtB Mobillett for billettkjøp. Du vil med andre ord få alt du trenger til å planlegge og gjennomføre en reise i én og samme app.