Billetter

Autoreise

Autoreise er et produkt som legges inn i t:kortet. Den belaster reisekontoen for en forhåndsdefinert strekning og passasjerkategori hver gang t:kortet benyttes på en billettmaskin om bord. Autoreisen gjelder for én reisende per kort, og gir overgang i henhold til overgangsreglene. 

Klippekort ferge

Klippekort ferge er et produkt som legges inn i t:kortet og inneholder 40 reiser på den utvalgte fergestrekning for en bestemt billengde. Du kan også kjøpe klippekort for person med 12 klipp. Klippekort bestilles og legges inn i t:kortet hos billettør om bord, og belastes reisekonto. Et t:kort kan kun inneholde ett klippekort, men det kan fornyes.

Du får 40 % rabatt når du kjøper 40 reiser på følgende samband:

 • Dyrøy - Sula
 • Dyrøy - Mausundvær
 • Garten - Storfosna
 • Leksa - Værnes
 • Dypfest - Tarva

Du får 50 % rabatt når du kjøper 40 reiser på følgende samband:

 • Eidshaug - Gjerdinga
 • Borgan - Ramstadlandet
 • Levanger – Hokstad

Du får 17 % rabatt når du kjøper 12 reiser person på følgende samband:

 • Levanger - Hokstad

Storbrukerkort

Storbrukerkort kan benyttes på utvalgte fergestrekninger i Nord-Trøndelag. Strekning og billengde legges inn av billettør om bord for hver tur, og belastes reisekonto. Samme t:kort kan derfor benyttes på flere fergestrekninger og billengder. Storbrukerkort gir 40 % rabatt på enkeltbillett.

Storbrukerkortet er tilgjengelig på følgende fergestrekninger:

 • Eidshaug - Gjerdinga
 • Borgan - Ramstadlandet
 • Levanger - Hokstad

Enkeltbillett

Enkeltbillett kan benyttes i kombinasjon med de andre reiseproduktene ved at billett belastes reisekontoen av billettør. Enkeltbilletten er ikke forhåndsdefinert, og du kan betale for flere reisende samtidig.