Billetter

Autoreise

Autoreise er et produkt som legges inn i t:kortet. Den belaster reisekontoen for en forhåndsdefinert strekning og passasjerkategori hver gang t:kortet benyttes på en billettmaskin om bord. Autoreisen gjelder for én reisende per kort, og gir overgang i henhold til overgangsreglene. 

Klippekort ferge

Klippekort ferge er et produkt som legges inn i t:kortet og inneholder 40 reiser på den utvalgte fergestrekning for en bestemt billengde. Du kan også kjøpe klippekort for person med 12 klipp. Klippekort bestilles og legges inn i t:kortet hos billettør om bord, og belastes reisekonto. Et t:kort kan kun inneholde ett klippekort, men det kan fornyes.

Storbrukerkort

Storbrukerkort kan benyttes på utvalgte fergestrekninger i Nord-Trøndelag. Strekning og billengde legges inn av billettør om bord for hver tur, og belastes reisekonto. Samme t:kort kan derfor benyttes på flere fergestrekninger og billengder. Storbrukerkort gir 40 % rabatt på enkeltbillett.

Enkeltbillett

Enkeltbillett kan benyttes i kombinasjon med de andre reiseproduktene ved at billett belastes reisekontoen av billettør. Enkeltbilletten er ikke forhåndsdefinert, og du kan betale for flere reisende samtidig.