Rullestol

Buss, Trondheimsområdet

Alle busser er laventre – lavgulv, alle har rampe, de fleste er manuelle noen få er elektriske.  Sjåføren skal bistå rullestolbruker ved behov. Det er egne plasser med sikring/festeanordning til rullestol i bussene plassert fremme i bussen, i nærheten av sjåfør. Rullestoler skal alltid sikres.

Alle busser har varselknapper ved flere dører. På de fremste dørene er det fire varselknapper med forskjellige funksjoner. Ved berøring av de to nederste knappene ved av- eller påstigning tilkaller du sjåførens oppmerksomhet for ekstra tid eller bistand. Inne i bussen er det også egne stoppknapper som vil gi sjåføren samme beskjed. Når disse knappene er trykket på vil dørene ikke gå igjen automatisk, og sjåføren må lukke de manuelt. 

Ved behov vil sjåførene alltid kunne forlate sjåførplassen for å hjelpe de som eventuelt har behov for det. Dette gjelder også på metrobussene, hvor førerne sitter noe mer skjermet.

Det er normalt plass til rullestoler med følgende maksimumsmål:

  • Lengde 120 cm
  • Bredde 70 cm
  • Høyde 109 cm
  • Vekt 300 kg

Buss, region

De fleste regionbusser har rullestolheis. Busser uten heis har rampe. Det er egne plasser med festeanordning til rullestol i bussen. Rullestoler skal alltid sikres.

Hurtigbåt

Det er landgang for av- og påstigning på alle hurtigbåter. Mannskapet hjelper deg med av- og påstigning om ønskelig. Ved høyt eller lavt vann kan det ved enkelte kaier være behov for assistanse.

Fra 2024 vil alle hurtigbåtene ha universelt utformede landganger/heisanordning som gjør at alle kan komme av- og på hurtigbåten uten assistanse.

Det er egne merkede rullestolplasser med festeanordning i passasjersalongene.

Toalettene er universelt utformet.

Ferge

Alle ferger har lem eller landgang for av- og påstigning. Mannskapet hjelper deg med av- og påstigning om ønskelig. Ved høyt eller lavt vann kan det ved enkelte kaier være behov for assistanse.  

Fra 2026 vil alle ferger ha universelt utformede landganger/heisanordning som gjør at alle kan komme av- og på hurtigbåten uten assistanse.

Det er heis eller plattformheis i alle ferger og egne merkede rullestolplasser med festeanordning i fellesområder på alle fergesamband med unntak følgende samband: 

  • Rute 963 Eidshaug - Gjerdinga
  • Rute 966 Borgan - Ramstadlandet
  • Rute 985 Ølhammeren - Seierstad

Med unntak av fergesambanene nevt over har alle toalett som er universelt utformet.

På Ølhammeren, Seierstad og Ramstadlandet er det handikaptoalett i tilknytning til venterom på land.

Trikk

Gråkallenbanens vogner er ikke universelt utformet og det er dessverre ikke heis eller rampe i vognene.