Stjørdal - Haraldreina - Prestmoen - Skjeldstadmarka - Hegra - Geving