Sone E2

Sone E2 består i hovedsak av Nærøysund og Leka. 

Oversikt over siste holdeplasser i sonen

  • Fv769 mot sone D: Hofles
  • Fv776 mot sone D: Salsbruket
  • Fv17 mot sone D: Fornes
  • Holdeplasser mot Nordland